Over de vereniging

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 24 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Lezing HVV 27 oktober aangepast

Het onderwerp van de lezingenavond 27 oktober is veranderd...

Op dinsdagavond 27 oktober staat als programma in Tijd-Schrift aangekondigd een lezing over het Kamp aan de Maassluissedijk, vlak na WOII, te houden door Bram Keizerwaard (n.a.v. zijn artikel in het vorige Jaarboek). Die lezing is uitgesteld naar februari 2016.

De avond krijgt nu een thema, dat gelegen is in het verlengde van de zojuist gehouden Open Monumentendag, waarbij Ambachten een hoofdrol speelden.

Op OMD zou door Max Thurmer mogelijk nog een aantal films worden vertoond over de NV De Oude Lijnbaan, de touwfabriek die meer dan 350 jaar was gevestigd aan de Lijnbaan. Door drukke bezigheden van Max op die dag werd de filmvoorstelling geannuleerd, en er is nu een mooie gelegenheid om die alsnog te houden.

Lees verder

Laatste foto's

AH-Straat

Te versieren zuil

A Hoogvliet 125 jaar

Alom bewondering voor de expositie van zijn straat.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding