Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Mededelingen over positieve en negatieve gebeurtenissen. En die zijn er altijd wel!

U heeft Wetenswaardigheden enige tijd moeten missen. Niet dat er niets viel te melden, maar door omstandigheden kwam het er helaas niet van. Het laatst heb ik u bijgepraat in Tijd-Schrift 116 en nu neem ik u weer mee naar een aantal zaken die spelen op cultuur-historisch gebied in Vlaardingen.

Het zal u wellicht niet zijn opgevallen, maar de oude portiersloge van het voormalig Havenbedrijf Vlaardingen Oost waar ik al eerder over sprak, een product van de destijds bekende architect H. Maaskant, heeft dan toch het veld moeten ruimen vanwege de uitbreiding van bedrijfsterreinen van het huidige bedrijf. Er is van alles aan gedaan om het gebouwtje te behouden en ook van gemeentewege is alles daarvoor uit de kast gehaald. Maar helaas. Wel is bedongen dat bijzondere onderdelen, zoals de opbouw, gedemonteerd konden worden. Deze zijn nu opgeslagen en wachten op een goede herbestemming. Misschien heeft u een idee? Zo ging ook het aan de Schiedamsedijk staande GERFA/Flexibox pand, voorheen Gereedschappen fabriek Vlaardingen tegen de vlakte. Sloop was niet tegen te houden. Ook de sloop van de Dr. H. Bavinckschool, de vroegere Da Costaschool, was niet te verhinderen: daar zal een nieuw schoolgebouw voor in de plaats komen. In het  oude gebouw bevonden zich twee uit de jaren twintig bestaande tegeltableaus met bijbelse voorstellingen. “Een zaaier ging uit om te zaaien” staat op het ene tableau en op het andere staat “Gaf een ieder naar zijn vermogen”. Voor de tableaus zal een herbestemming worden gezocht, wellicht is ook hiervoor een goede nieuwe plek te vinden. Al met al is Vlaardingen weer een stukje historie armer.

Gelukkig is er ook veel goed nieuws te melden. De oprichting van de Stichting Stadsherstel Vlaardingen (SSV) is begin dit jaar een feit geworden en er wordt hard gewerkt om met name van de Hoogstraat weer een gezellige woon-en winkelstraat te maken. De HVV is vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur en zorgt vooral voor het historisch aanzien van de Hoogstraat. Adviezen en ondersteuning voor pand- en gevelrenovatie hebben hier veel aandacht.

Er is veel werk verzet om de lijst Beeldbepalende Panden af te ronden. Door toedoen van de HVV is ook het voormalige spaarbankgebouwtje aan de Van Hogendorplaan aan de lijst toegevoegd. Het dateert uit de vijftiger jaren en menigeen heeft daar zijn spaarvarkentje gebracht waaruit het gespaarde geld op de “Zilvervloot” rekening werd gestort. Inmiddels heeft de Gemeente Vlaardingen zich zeer actief bezig gehouden door middel van procedures, inspraakmogelijkheden en voorlichting, om de aangewezen panden deze mooie status te geven. De HVV is hierbij ook actief betrokken geweest.

Er zijn plannen om de Markt rondom de Grote Kerk en een deel van de Westhavenplaats op te knappen en te herinrichten. Naast het aandragen van historische achtergrondinformatie heeft de HVV ook haar mening over de voorgenomen plannen kenbaar gemaakt.

Ondanks het voornemen om de oude Brandweerkazerne en de Watertoren te behouden, blijft de HVV de plannen met enige zorg volgen. Beiden gebouwen gaan er steeds havelozer bij staan en dat is geen goede zaak.

De HVV is een groot voorstander van behoud van ons Museum Vlaardingen en we zijn verheugd over de subsidieontwikkelingen. Toch vragen wij ons af of alle plannen wel kunnen en de verbouwplannen bij de Monumentencommissie bekend zijn. Met het aanbrengen van halve doorzichtige bollen aan de raamzijde van de Westhavenkade heeft de HVV wel bedenkingen; het is tenslotte wel een Rijksmonument.

Goed is te melden dat de Gemeentelijke Monumentencommissie veel aandacht besteedt aan ons historisch erfgoed. Veel kleine en grote zaken komen aan de orde, zoals de planvorming rond de Touwbaan, de Erfgoedverordening en de Vuurbaak.  Sinds 2009 verschijnt er ieder jaar een jaarverslag met hierin een verantwoording van de zaken van het afgelopen jaar, en een aantal interessante items. Het nieuwe jaarverslag wordt binnenkort verwacht. De commissie volgt de ontwikkelingen die het Rijk in petto heeft op de voet. Er komen verschillende nieuwe subsidieregelingen, en ook wordt de regeldruk minder. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd, waardoor de leden ook de vinger aan de pols houden als het gaat om de kwaliteit van de monumenten in onze stad. 

Door de vele positieve uitstralingen zien ook steeds meer eigenaren van bijzondere gebouwen het nut er van in hun pand goed te beheren door het er netjes uit te laten zien. De eigenaar van ROMI wil graag het fraaie pand aan de KW-haven weer in oude luister herstellen. De eigenaar van het voormalig rederspakhuis van de firma Pot aan de KW-haven doet er alles aan om dit Rijksmonument er na de brand weer goed uit te laten zien. Zo komen er ook veel vragen om informatie over geschiedenis van panden en hoe die weer op te knappen.

Het is al een aantal keren genoemd: Herbestemming. Het thema van Open Momumenten Dag 2011. Een goed thema! Zeker voor onze stad Vlaardingen, waar nog veel herbestemd kan worden. En met straks de officiële aanwijzing van de lijst Beeldbepalende Panden gaat het de goede kant op en zal duidelijk blijken dat Vlaardingen veel moois heeft en dat ook wil laten zien!

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding