Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Mededelingen over positieve en negatieve gebeurtenissen. En die zijn er altijd wel!

Keersluis

Een aantal zaken zijn ook nu weer het vermelden waard. Zo heeft de HVV eind  augustus aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud van de oude Keersluis uit 1921, die is gesitueerd in de Oude Haven. Deze 2e Keersluis in de Oude Haven, die naast de 1e Keersluis en spoordijk lag, gaf Vlaardingen een groter veiligheidsgevoel. Vanwege de aanleg van de Deltadijk en nieuwe schutsluis werd de 1e Keersluis overbodig en daarom gesloopt. De 2e Keersluis werd eveneens overbodig, maar is behouden als een fraai Industrieel Erfgoed, dat ons eraan herinnert hoe we in het verleden behoed werden voor flinke wateroverlast. Dit bijzondere waterstaatkundig bouwwerk, dat met een hoge waardering opgenomen is op de lijst Beeldbepalende panden, ligt er nu verwaarloosd bij! Tijdens ons kwartaaloverleg met de gemeentelijk monumenten ambtenaar is ons onlangs verteld dat er aandacht voor is en er offertes zijn aangevraagd voor herstel. Een goede zaak!

Pakhuis Wouter Sterk

In september vernamen wij dat de eigenaar van het oude kuiperijpakhuis op het terrein Koningin Wilhelminahaven 3 een sloopaanvraag heeft ingediend. Ondanks de slechte staat van het gebouwtje wilde de HVV toch reageren op de sloopaanvraag. Het zou zeer te betreuren zijn als dit bijzondere overblijfsel van ons Cultuur Historisch Erfgoed, met de daarop aangebrachte oude bedrijfsreclame van de firma Wouter Sterk Jbzn., zou verdwijnen. In de bezwaarbrief schrijven wij: “De eigenaar zal ongetwijfeld vanwege de slechte staat van het gebouw de sloopaanvraag hebben ingediend. Maar die slechte staat is wel het gevolg van gebrekkig en achterstallig onderhoud, en dus de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het onderhouden van dergelijk beeldbepalend erfgoed, dat dateert uit Vlaardings’ roemrijk visserijverleden behoort op goede wijze te geschieden. Dat is hier dus niet gebeurd. De HVV verzoekt u dan ook de sloopvergunning te weigeren en met de eigenaar in gesprek te gaan om het gebouwtje voor het aanzicht en in het belang van Vlaardingen te behouden. Wellicht kan van subsidieregelingen gebruik gemaakt worden om het gebouw weer in oude luister te herstellen.” En nu maar hopen dat onze oproep gehoor zal vinden.

Vissersmonument

Al sinds de adoptie in 1992 door de HVV van het Vissersmonument houdt de HVV toezicht op het onderhoud van het monument en het groen er omheen. Met de iepen die om het monument staan heeft de HVV altijd wel moeite gehad. Van oorsprong behoren er geen bomen om het monument te staan, maar ze zijn er in een later stadium wel gepoot. Toen de iepen nog klein van stuk waren ging het nog wel, maar gaandeweg werd het Vissersmonument aan het zicht ontrokken. Ook vanwege de herinrichting van het wegennet er omheen kwam het steeds meer in de verdrukking en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Einde zomer moesten de iepen gerooid wegens de iepziekte en kwam het monument weer prachtig in zicht. De HVV heeft contact gezocht met de gemeente en gevraagd of men geen nieuwe bomen meer wilden planten of in elk geval een aantal minder. Schrikt u niet, wij zijn zeker voor veel mooi groen in de stad, maar dan wel op de goede plek. Onlangs zijn we met de bomenbeheerder van de gemeente gaan kijken en zijn tot de volgende oplossing gekomen. Achter en naast het monument komen nieuwe Ulmus bomen die zuilvormig zijn en dus niet breed uitgroeien. Voor het monument komen geen bomen, zodat het Vissersmonument vanaf de weg en de Buitenhaven weer goed zichtbaar is. Wellicht kan dan ook het monument nog aangelicht worden. Ook hier weer een mooi resultaat door gemeentelijk overleg.

Rivierzone

We blijven nog even in het Rivierzone-gebied. Onlangs kreeg de HVV het verzoek om voor een op te stellen aanbestedingsdocument voor de Rivierzone voor de werving van een projectontwikkelaar een korte gedachte te geven. Dit meer in de vorm van een quote om in het document op te nemen. Dit is het geworden: “Vlaardingen is in een ver verleden ontstaan langs het water. De rivier De Maas liep vroeger door tot dicht bij de terp wat nu de Markt is. Door de jaren heen ontstond hier de rietgorzen, een gebied van weide, water en fauna. Dit gebied groeide en werd stukje bij beetje door inpoldering bij de stad getrokken. De visserij en industrie zijn mede hierop ontwikkeld. De verbinding tussen de rivier en de stad heeft dan ook historische waarde. We willen dit een plek geven, zodat het weer gezien wordt. Ons roemrijke visserijverleden is ook nog op vele plaatsen zichtbaar, vooral rond de Koningin Wilhelminahaven. Je ziet hier rederijkantoren, rederswoningen, visserijpakhuizen en voormalige kuiperijen. De Rivierzone is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. Wij vinden het belangrijk dat de beeldbepalende panden herkenbaar blijven en een zichtbare plek krijgen in de ontwikkeling van dit gebied. Dit kan ook op een creatieve manier, door bijvoorbeeld oud met nieuw te combineren. Houd de gebouwen in tact, restaureer het erfgoed en combineer dit met bijvoorbeeld nieuwe woningbouw. Behoud de waarde en maak er iets unieks van. Dit is onze geschiedenis. Dat moet ook in de toekomst herkenbaar zijn.”  Dit sluit dus mooi aan bij het behoud van het Kuiperspakhuis.

Groen van Prinsterer Lyceum

Diversen malen is het schoolgebouw in ons gemeentelijk overleg aan de orde geweest, vooral als het ging om de aanwijzing als Rijksmonument. Onlangs is bekend geworden dat het schoolbestuur en de gemeente Vlaardingen geen bezwaar hebben ingediend en dat is een geweldig besluit. Zo’n prachtig gebouw behoort die status tenslotte te hebben!

Stichting Stadsherstel Vlaardingen

Zaterdag 8 oktober werd er een belangrijke stap gezet bij de Stichting Stadsherstel Vlaardingen. Op een zeer vrolijke wijze werd door een groep ‘levende standbeelden’ met wethouder J. Versluijs en onze voorzitter een bord onthult waarop bekend werd gemaakt met welke projecten de SSV nu bezig is. Het was een levendig gebeuren en het enthousiasme van de mensen gaf je nu al het gevoel ‘het gaat weer goed komen met de Hoogstraat’. Zo gaat men beginnen met de renovatie van 12 panden, zijn er inmiddels drie nieuwe ondernemers bij gekomen en zijn er 4 objecten met ondernemersondersteuning. Een aanzet ook voor de andere ondernemers of bewoners dat er hier mogelijkheden zijn om iets moois te verwezenlijken. Op de website www.stadsherstelvlaardingen.nl kan men  een inventarisatie van de panden op de  Hoogstraat met de bestemmingsmogelijkheden van de panden bekijken. Namens de HVV heeft Wout den Breems zitting in het stichtingsbestuur en kan op deze wijze de historie van de straat steeds onder ogen worden gebracht. Dat is van groot belang bij het opknappen de Hoogstraat. Er wordt hard gewerkt door eigenaren, bewoners, ondernemers enz. om hun panden er weer netjes uit te laten zien. En dat lukt goed: gaat u maar eens kijken tussen de Sluizen en Korte Hoogstraat. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de andere Hoogstraat gedeelten en zo het zich laat aanzien begint er nu schot te komen in de ontwikkeling van de z.g. Leskipanden.

Begraafplaats

Tot slot nog iets over de begraafplaats Emaus waar door de werkgroepleden de afgelopen tijd weer hard is gewerkt met inventariseren. Een aantal grote vakken zijn inmiddels op foto vastgelegd en beschreven. In uitgebreide index is nagenoeg rond. Zo het zich laat aanzien kan begin volgend jaar dit alles op onze nieuwe website geplaatst worden. Bij een volgende gelegenheid meer over dit mooie werk. Wel nog een verzoek. Van veel graven zijn rechthebbenden niet meer bekend, maar toch kan het zijn dat er familieleden zijn die bijvoorbeeld grootouders op Emaus hebben liggen begraven. Veel van die graven moeten nodig schoongemaakt worden. Misschien wilt u dit doen of op een andere wijze een bijdrage leveren? Voor informatie kunt u via het HVV email of met de voorzitter contact opnemen. Ook is er een nieuwe adverteerde opgenomen in ons blad die zich inzet voor het opknappen van graven.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding