Oproep getuigen V1-installatie Sunlightfabriek Terug

Oproep Getuigen V1-installatie Sunlightfabriek

Ondanks alle publicaties die de afgelopen jaren over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen, bieden recent openbaar gestelde en ontsloten archieven nieuwe informatie over de gebeurtenissen in die jaren. Maar ook leveren getuigenissen van (oog-)getuigen aanvullende kennis op en sinds enkele jaren is er een nieuwe bron bijgekomen: de archeologie. De nieuwe Wet op de Archeologische Monumenten Zorg (2007) voorziet in het beschermen en wanneer dat niet kan opgraven van alle ondergrondse zaken ouder dan 50 jaar, die van enig belang zijn. Steeds vaker worden daartoe ook sporen uit de laatste oorlog gerekend. Hierbij hoeft niet alleen aan bunkers gedacht te worden, maar ook aan (tijdelijke) gevechtslinies, stellingen, loopgraven, gevangen- en concentratiekampen. In Vlaardingen is in 1983 bij een opgraving al een deel van een tankgracht aangetroffen (Aalkeet Buitenpolder) en recentelijk werd in het Buizengat een anker van (vermoedelijk) een Duitse Vorpostenboot gevonden. Een enkel herkenbaar relict uit de oorlogsjaren is nog zichtbaar, zoals het betonnen basement van een afweergeschut in de nabijheid van tankstation ‘Aalkeet’ in de Westwijk. Vaak blijken de archeologische sporen aanvullende gegevens op te leveren op het schaarse archiefmateriaal en soms deze ook te corrigeren.

Eén van de meest ervaren archeologen op gebied van de Tweede Wereldoorlog is de bij het onderzoeksbureau R.A.A.P. werkzame Ruurd Kok. Hij heeft zich bereid verklaard onderzoek te verrichten naar sporen uit de oorlog in Vlaardingen. Eén van de studieonderwerpen is de Duitse V1-installatie die sinds februari 1944 op het terrein van de Sunlightfabrieken was ‘gehuisvest’. Reeds eerder is hierover gepubliceerd, maar nieuw archiefmateriaal en waarnemingen tijdens graafwerkzaamheden op het terrein leveren nieuwe inzichten op. Samen met Peter Versluis, werkzaam bij Unilever, en Jeroen ter Brugge worden nu alle beschikbare bronnen in kaart gebracht met de bedoeling hierover binnenkort een kleine publicatie te doen laten verschijnen.

Ten behoeve van het onderzoek naar de V1-installatie worden (oog-)getuigen of andere personen opgeroepen die over relevante informatie beschikken. Met name zij die werkzaamheden op het terrein, lanceringen of het bombardement van 23 maart 1945 van het terrein hebben meegemaakt wordt gevraagd zich te melden. Ook foto’s of ander documentair materiaal is uiteraard welkom (afstaan hoeft niet noodzakelijk , het maken van een goede reproductie kan volstaan).

Meldingen graag aan:
Jeroen ter Brugge
Hogelaan 9
3134 VJ Vlaardingen
Tel.: 010-4603612 / 06-53230098
e-mail: pontanus@hotmail.com

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding