Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Natuurlijk melden we ook graag positieve gebeurtenissen. En die zijn er!

In het vorig Tijd-Schrift miste u de rubriek Wetenswaardigheden. Niet omdat er niets te melden viel, maar achter de schermen werd aan allerlei lopende zaken gewerkt. Inmiddels zijn we wat verder en is het goed u weer wat bij te praten.

Naast de goede reguliere gesprekken met de beleidsmedewerker monumenten van de Gemeente Vlaardingen, is er tweemaal per jaar overleg met wethouder J. Versluijs. Eind mei was er zo’n bijeenkomst met een goed gevulde historische agenda. Agendapunten waarover de HVV tevreden is, maar ook punten waarover de HVV ongerust is.  

Om met dit laatste te beginnen hebben we de wethouder gevraagd toch nog eens goed naar de kerkgebouwen te kijken, zodat die niet zomaar uit het stadsbeeld verdwijnen. Er is overigens weinig hoop voor de R.K. Kerk in de Westwijk, die eigendom is van de Gemeente Vlaardingen. In de ontwikkeling van het gebied aldaar is geen plaats meer voor het gebouw.

We hebben de wethouder gevraagd in ieder geval te bezien of de losstaande klokkentoren in de waterpartij bij nieuwe plannen te betrekken is. Ook voor de Vredeskerk in de wijk Holy is het einde nabij; er zullen woningen gebouwd gaan worden. Zo zal eveneens het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente aan de Hoflaan verdwijnen. Voor de Ichtuskerk en de Emmaüskerk wordt nog een slag om de arm gehouden en zullen we hopen op een beter resultaat. Al met al een bedroevende zaak allemaal!

Ondanks de strijd voor behoud en positieve toezeggingen, maakt de HVV zich nog steeds zorgen over het voortbestaan van de gebouwen van de Brandweerkazerne en de Watertoren. Wethouder Versluijs heeft toegezegd de projectontwikkelaar opdracht te geven goed te kijken hoe deze gebouwen in het nieuwe project ingevuld kunnen worden. Maar zoals het er nu bij staat…!

Het is ook bijzonder jammer dat het historische gebouwtje van de voormalige drukkerij Dorsman aan de Kuiperstraat staat te verpauperen. Hopelijk draagt de particuliere eigenaar ervan zijn verantwoordelijkheid en zorgt hij dat het voor Vlaardingen zo bijzondere gebouw behouden blijft. De Oude Lijnbaan straalt op het moment niet veel historie van weleer meer uit. Er wordt op vele fronten overleg gevoerd hoe verder. Hopelijk kan ik u een volgende keer meer ten goede vertellen.

In Tijd-Schrift 106 vertelde ik u over de plannen van Markt 47. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de plannen. Ondanks dat het bezwaar van de HVV is meegenomen in de plannen, maken wij ons toch zorgen!

Zorgen maakt de HVV zich ook over de verbouwingsplannen van het stadhuis Markt 11. In Groot Vlaardingen van eind mei werd een vergunning gevraagd voor een aanpassing van de entree bij de arcaden (Dirk III). De bedoeling is de twee rechtse arcaden aan de Marktzijde af te sluiten. De HVV heeft bezwaar aangetekend tegen dit plan.   

U merkt het, positieve en minder vrolijke zaken vullen de agenda’s. Maar ik wil deze Wetenswaardigheden graag positief af sluiten.

Mede door het strijden van de HVV voor het behoud van het Oude Thuis aan de Oosthavenkade zal op niet al te lange termijn met restauratie begonnen worden!

De gemeente Vlaardingen heeft de HVV gevraagd te helpen om de in de loop der jaren opgestelde monumenteninventarisaties in één bestand samen te voegen. Na een oproep op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering heeft ons lid de heer H. Meder zich beschikbaar gesteld en heeft hij inmiddels de klus geklaard! De HVV heeft zo een mooie bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Beschermd Stadsgezicht.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding