Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging Vlaardingen ten strijde trekt voor ons Historisch Erfgoed. Maar natuurlijk ook melding maakt van positieve gebeurtenissen. Jammer, dat die maar al te vaak beperkt zijn. Helaas valt in deze rubriek ook weer veelvuldig het woordje sloop.

Alweer sloop

Het debacle LTS ligt nog vers in het geheugen, de grond aan de Deltaweg waar dit fraaie wederopbouwmonument stond is nog maar nauwelijks aangeharkt of het volgende sloop spook waart alweer door Vlaardingen. Half juli was er in Groot Vlaardingen en het Algemeen Dagblad te lezen, dat het gemeentebestuur een sloopvergunning had verleend voor de voormalige Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan. Weer moet een monument uit de Wederopbouwperiode het veld ruimen. De HVV is diep teleurgesteld over dit besluit, en ongetwijfeld heel veel Vlaardingers met ons, want met regelmaat komen ook van buiten het ledenbestand reacties van “Ze kunnen alleen maar slopen in Vlaardingen.” 

Maar even zo teleurstellend is het, dat het gemeentebestuur zijn afspraken niet nakomt. Bij gebouwen uit die periode én die aangemerkt zijn als behoudenswaardig, zou er vooraf met de HVV overleg zijn. Op zijn minst had de HVV een brief van het gemeentebestuur verwacht met daarin de beweegredenen voor sloop en de uitslag van een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming. Maar niets daarvan. Het is onbegrijpelijk dat een gemeentebestuur zo omgaat met onze monumenten en burgers! Natuurlijk begrijpt de HVV heel goed dat er afwegingen gemaakt moeten worden als het om economische belangen gaat. Ook daar staan wij voor open. Maar beloftes niet nakomen maken je toch niet serieus meer? U begrijpt dat wij het gemeentebestuur van Vlaardingen van onze onvrede op de hoogte hebben gesteld!

Kerkgebouwen

Binnen de Protestantse Gemeente Vlaardingen zijn onlangs ingrijpende maatregelen genomen, waarbij de tien wijkgemeenten tot vier zijn teruggebracht. Hieruit vloeide voort dat er een aantal kerkgebouwen worden afgestoten: de Vredeskerk aan de Olmendreef, de Ichthuskerk aan de Van Maerlantlaan en de Emmaüskerk aan de Van der Linden van den Heuvelsingel.

Daarnaast is de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) getipt dat de Remonstrantse Gemeente Vlaardingen naar een ander kerkgebouw gaat verhuizen en dat het kerkgebouw aan de Hoflaan aan een projectontwikkelaar is of wordt verkocht.

Het zijn allemaal gebouwen met een bijzondere uitstraling, typerend voor de wijk waarin zij verrezen. Een aantal gebouwen zoals de Ichthuskerk en de Emmaüskerk dateren uit de Wederopbouwperiode. De HVV maakt zich ernstig zorgen over het behoud van deze kerkgebouwen als zij verkocht zullen gaan worden. Wij hebben het gemeentebestuur verzocht nauwlettend toe te zien op dreigende sloop van deze gebouwen. Het kan toch niet zo zijn, dat er straks nog meer sfeer uit ons Vlaardingen verdwijnt….

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding