Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Het is goed om te weten dat u als HVV leden het zeer op prijs stelt van tijd tot tijd te vernemen hoe de contacten verlopen tussen de HVV en het gemeentebestuur. Ik zal u daarom weer wat bij praten.

De laatste informatie die ik u in Tijd-Schrift 99 gaf was, dat het gemeentebestuur had beloofd haalbaarheidsonderzoeken te doen voor herbestemming van de Brandweerkazerne, het Oude en Nieuwe Thuis en de Technische school aan de Deltaweg. "Zou het goed komen in 2006?" schreef ik boven het betreffende artikel. Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad, hopelijk weer andere inzichten, dus onze hoop was er wel enigszins. Toch hebben we de pen maar weer ter hand genomen.

Op 13 april 2006 hebben we het college gevraagd ons te informeren hoe zij denkt om te gaan met behoudenswaardige panden in het plan Buizengat, zoals de Watertoren, de Brandweerkazerne en het oude pakhuis van de firma Baauw aan de Havenstraat. Uit de antwoorden blijkt: - over het pakhuis van Baauw behoeven we ons geen zorgen te maken; - in de stedenbouwkundige opzet Buizengat-Oost is rekening gehouden met het behoud van de Watertoren; - voor de Brandweerkazerne is dat helaas niet het geval, maar er zal onderzoek worden gedaan naar eventuele nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Eind april 2006 is een mailbericht gezonden naar burgemeester Bruinsma om opheldering waarom het schoolgebouw aan de Willem Beukelszoonstraat weer van de gemeentelijke monumentenlijst is gehaald. Daarop is eind juli nog geen antwoord ontvangen!

Op 18 mei 2006 hebben we het college verzocht ons de voortgang bij de planontwikkeling en realisatie van het herstel van het Oude en Nieuwe Thuis aan de Oosthavenkade te melden. Nu ik dit schrijf, eind juli, is er nog geen reactie ontvangen.

Op 31 mei 2006 heeft de HVV het college verzocht uitleg te geven hoe het heeft kunnen gebeuren, dat de schaapskooi op het complex Hoogstad is gesloopt en er een nieuwe versie voor terug is gebouwd. De schaapskooi was namelijk gemeentelijk monument en is er nooit een vergunningsprocedure conform de gemeentelijke monumenten verordening doorlopen. Ook hier op is nog geen enkele reactie ontvangen! U herinnert zich nog wel dat ik in eerdere Wetenswaardigheden daarover al het een en ander meldde. Het college had in juli vorig jaar n.l. aan gegeven, dat het complex Hoogstad geen gemeentelijk monument was en dus de schaapskooi als een der onderdelen van het complex, gesloopt kon worden. U begrijpt dat, nu blijkt dat het gehele complex wel degelijk de aanwijzing heeft van gemeentelijk monument (besluit 16 april 2002), er iets niet goed zit en dat de HVV dus zeer benieuwd is naar de reactie van het college…

Wellicht heeft u in Groot Vlaardingen gelezen, dat er door de gemeente Vlaardingen een sloopvergunning is aangevraagd voor de Technische School aan de Deltaweg. En misschien ook, dat deze bekendmaking op een vergissing berust en de aanvraag de week erop weer is ingetrokken. Vreemd hoor, waar rook is, is vuur moet je maar denken…

U merkt het: er blijft in 2006 ook weer werk aan de winkel.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding