Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Fietsen
 
In Tijd-Schrift 96 beschreef ik wat wetenswaardigheden voor u en besloot met 'Op de fiets met het college' en dat de HVV de 'collegezon' weer achter de wolken vandaan zag komen. Nu, het was stralend weer op de 30e augustus en met een compleet college vertrokken we vanaf de Markt en toerden we langs fraaie en minder fraaie Vlaardingse plekken en uiteraard ook langs locaties die het bespreken waard waren met de collegeleden. Met rode hoofden van de warme zon en discussies arriveerden we zo'n twee uur later weer op de Markt. Nou, en wat is er alzo besproken en waar zijn jullie dan allemaal geweest, hoor ik u nu vragen. Inderdaad, maar dat zou een heel verhaal worden voor dit rubriekje. Maar stel u gerust, met het college is afgesproken om te bekijken deze tocht in een coproductie met de gemeente uit te schrijven in een heuse fietsroute. En het concept ligt inmiddels klaar.
 
Gemeentelijke monumentennota
 
Verder kan ik u goed nieuws melden aangaande de gemeentelijke monumentennota. De conceptnota is ons door wethouder C. Bot in september ter beoordeling toegezonden. Met Bert van Bommel, lid van onze commissie Stad en Monument, is deze bestudeerd, heeft het bestuur een reactie met aanbevelingen opgesteld en zijn deze met de wethouder en de directeur van de dienst Stadswerk besproken. De meeste aanbevelingen zijn overgenomen en dat is mooi. Echter, in een aantal gevallen vinden wij dat wel gemakkelijk tot sloop wordt besloten. De HVV vindt dat het gemeentebestuur pas tot sloop kan beslissen als zij zich tot het uiterste heeft ingespannen voor behoud. De vraag is of daar wel sprake van is.
     Voor de HVV biedt de gemeentelijke monumentennota uitzicht op beleid waarmee wij kunnen instemmen, maar hij biedt geen enkele zekerheid. De wethouder zal de nota met de reactie van de HVV daarop nu aan de gemeenteraad voorleggen.
     Het gemeentebestuur vindt de inspanningsverplichting en de implementatie van een zodanige reikwijdte, dat dit om een bredere discussie vraagt dan alleen met de HVV. Dit zal daarom ook met de gemeenteraad besproken worden.
     Maar de ontwikkelingen gaan door. Er ligt nu weer een uitnodiging om op 8 december met wethouder Bot te praten over de Technische School aan de Deltaweg, het Oude en Nieuwe Thuis aan de Oosthavenkade en de brandweerkazerne.  Eerder is ons echter al aangegeven dat er weinig hoop is voor het behoud van deze panden…!
 
Fracties
 
Verder heeft een afvaardiging van het bestuur overleg gehad met een tweetal gemeenteraadsfracties over het cultuurhistorisch erfgoed. Deze fracties vonden het nuttig om eens bijgepraat te worden. Het waren constructieve gesprekken. En natuurlijk maken we nog tijd om met meer belangstellenden te spreken.
 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding