Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Het was taaie kost wellicht, het extra Tijd-Schrift dat u in april ontving. Toch meende het bestuur er goed aan te doen het dit voor u op papier te zetten. We hebben uitleg gegeven waarom wij zo tegen het beleid van de gemeente Vlaardingen ageren als het gaat om ons historisch erfgoed. Wij hopen dan ook dat er van gemeentewege op gereageerd zal worden en er tegenargumenten op komen. Op die manier komt er dan hopelijk een dialoog op gang die we zo graag willen en die al in de herfst van 2003 is beloofd. Van u als leden zijn er in ieder geval veel positieve reacties ontvangen.

Strijdbijl begraven?

Ik wil nog even met u terug naar het vorige reguliere Tijd-Schrift van maart 2005. Ook daarin werd forse taal gebezigd en ook daarop kwamen reacties in positieve zin, maar we werden ook op de vingers getikt. Jammer dat zelfs een lid om die reden zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
    Naar aanleiding van onze boze woorden ontvingen wij daarop van het College een uitnodiging om op 13 april het ontbijt te nuttigen met het College. Zo kan dat niet verder en moeten we maar eens met elkaar om tafel, aldus burgemeester Bruinsma. Op die ochtend was het voltallige College aanwezig, aangevuld met een aantal beleidsambtenaren en twee leden van de gemeentelijke Monumentencommissie. Van de HVV was het bestuur en een aantal leden van onze commissie Stad en Monument aanwezig. U zult begrijpen dat er heel wat over tafel is gegaan (in woorden wel te verstaan). Gelukkig vond alles in een open en ontspannen sfeer plaats. Uiteraard kwamen ook onze harde bewoordingen ter sprake, ook die zijn toegelicht en uitgepraat.
    Het bestuur heeft te kennen gegeven, dat de HVV niets liever wil dan een punt zetten achter wat er allemaal heeft plaatsgevonden en de strijdbijl wil begraven. Maar daar moet dan wel openheid en tijdige informatie tegenover staan. Hoopvol Plezierig is de belofte van wethouder Bot om ons een overzicht te verschaffen van komende plannen, ons te informeren, zodat we niet alles achteraf zullen vernemen en zo tijdig daarop kunnen inspringen. We zullen er echter rekening mee moeten houden dat die informatie wel veelal zal gaan over te slopen panden.
    Dat de wethouder woord houdt blijkt uit het feir dat hij ons half mei informeerde over de slechte staat van een bijgebouw op het erf van boerderij Hoogstad. Restauratie is te duur en om die reden is men voornemens het 'Duivenhok' af te breken en er een nieuwe replica voor terug te plaatsen. Wij houden natuurlijk het een en ander goed in de gaten.

Op de fiets met het college

Tot slot rondde burgemeester Bruinsma het ontbijt af met de constatering dat alles zeer positief was verlopen en hij sprak de wens uit om voor de zomer nog eens bijeen te komen, want er is nog voldoende met elkaar te bespreken. Ook een fietstocht door de stad zou hij een goed idee vinden.
    Nu, de HVV ziet de 'collegezon' weer achter de wolken vandaan komen en dat stemt ons hoopvol.
    En nu weer terug naar de dia's en de Schelvispekel, zoals een journalist het in zijn column afvroeg? Nee hoor! Stel u gerust, we blijven alert en de luis in de pels. Hoewel? Als we niet meer behoefden te ageren, dan zijn dia's, een filmpje en een pekeltje prima ingrediënten voor een HVV avond. Natuurlijk met het college en gemeenteraad erbij!
 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding