Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

Historisch bewustzijn

Terugzien op een jaar waarin er een aanwas van 79 leden was geeft een goed gevoel en waardering voor het vele werk dat in 2008 door bestuur en commissies is verzet. Er zijn weer veel activiteiten bedacht en tot uitvoering gebracht. Ook heeft er veel overleg en participatie plaatsgevonden in verschillende stedelijke werkgroepen. Het was eigenlijk wel een pittig jaar. 

Maar het resultaat maakt veel goed en tenslotte doen we het daar toch voor: het historisch bewustzijn aanwakkeren, het historisch erfgoed behouden en de HVV laten groeien! En die lijn zet zich in 2009 door, want inmiddels zijn alweer 11 nieuwe leden ingeschreven. Een grote aanzet tot deze ledengroei waren de fotopresentaties die sinds februari 2008 in verschillende etalages van leegstaande winkels in het centrum van Vlaardingen te zien zijn. Zo draagt de HVV graag haar ‘fotootje’ bij aan de vitalisering van het centrum, alhoewel we natuurlijk liever zien dat de winkels gebruikt worden waarvoor zij gebouwd zijn en wellicht zit er dan ook eens een pandje voor de HVV bij! 

De resultaten van de bemoeienis van de vereniging met diverse stadse zaken zijn uiteenlopend. Direct of indirect konden we onze invloed uitoefenen op plannen voor de al te rigoureuze gevelverbouwing van de Stadsschool aan de Markt en voor de glazen afsluiting van de arcaden van het Stadhuis. Liever hadden we die wijzigingen aan deze fraaie panden niet gezien, maar er is in ieder geval grotendeels gehoor gegeven aan de bezwaren en adviezen van de HVV en daar zijn we tevreden over. In het Jaarverslag over 2008 wordt uitgebreid verslag gedaan van alle werkzaamheden en overlegvormen op cultuurhistorisch gebied waarbij de HVV was betrokken. Het is goed te merken dat het historisch bewustzijn daarbij merkbaar toeneemt. 

De stad is in beweging en we worden regelmatig op allerlei plannen getrakteerd om Vlaardingen verrassend mooi op de kaart te krijgen. Uiteraard is het een goede zaak om Vlaardingen klaar te stomen voor de toekomst, voor ons nageslacht. En daarin moet historisch bewustzijn natuurlijk een grote rol spelen. Vlaardingen verdient het om een mooie stad te zijn! We kijken dan ook met belangstelling uit hoe verrassend een nieuw Stadskantoor en een vernieuwd Veerplein er uit gaan zien, hoe de voormalige Brandweerkazerne en de Watertoren er weer mooi bij zullen staan, welke verrassende ideeën voor de Touwbaan en het daar in de buurt staande voormalig postkantoor zullen worden ontvouwd. En er staat ons vast nog veel meer te wachten, een herzien Vlaardingen promotiefilmpje misschien? Wat plezierig zal het tenslotte zijn om in het vernieuwde historische Hof en Oranjepark even te kunnen ontspannen van alle dagelijkse activiteiten. 

De Historische Vereniging zal alles natuurlijk wel kritisch blijven volgen en graag meedenken, waarbij we ons bewust zullen moeten zijn dat niet altijd alles kan zoals we het graag zouden willen. Maar voortgaan op deze weg, om zo een evenwichtig en historisch verantwoord geheel te realiseren, moet lukken. 

Tot slot nodig ik u als leden weer uit om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken en uw ideeën en vragen aan ons voor te leggen. Ik hoop u daar bij leven en gezondheid weer graag te ontmoeten. Wout den Breems

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding