Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

Enerverend!

Een enerverend jaar voor de HVV mogen we 2007 wel noemen. Met een uitstekende jubileumviering in januari op zak stond het bestuur in de startblokken om het nieuwe jaar weer aan te gaan. Ook de woorden uit de toespraak van burgemeester Bruinsma tijdens het jubileum, dat het huidige college en zeker wethouder Hans Versluijs in de lijn van het verantwoordelijkheidsbesef wil werken, paste goed bij die start. "Maar dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is dat bij alles wat we willen behouden dat ook daadwerkelijk gebeurt." voegde Bruinsma daaraan toe. En dat bleek dan ook! Achtereenvolgens zagen we een aantal bijzondere gebouwen onder de slopershamer terecht komen. Ik schreef daarover al, en over andere stadsontwikkelingen, in de rubriek 'Wetenswaardigheden' in vorige Tijd-Schriften. Daar stonden we dan aan het begin van de herfst 2007. Zou het een hete herfst worden? Maar burgemeester Bruinsma merkte in zijn toespraak ook op, dat hij zich gelukkig prees dat we 'on speaking terms' zijn en dat het college zich steeds wil inzetten om daarin verder te komen. 

Dat werd in de herfst dan ook gelukkig waargemaakt. Het overleg en de daaruit voortvloeiende bemoedigende resultaten maakten van het jaar 2007 uiteindelijk toch een enerverend en boeiend jaar. Wij zijn blij dat de conclusie nu getrokken kan worden dat het historisch verantwoordelijkheidsbesef weer terug lijkt te zijn, meer dan dat we in het verleden gewend waren! We zijn inmiddels alweer een aantal maanden in 2008 en merken nog steeds een positieve vooruitgang. Het overleg met de gemeentelijke beleidsmedewerker monumenten geeft een goed gevoel voor dit jaar. Er wordt door de gemeente gewerkt aan het samenstellen van een lijst van beeldbepalende panden en het college heeft op voorstel van wethouder Hans Versluijs besloten een positief standpunt in te nemen over het verklaren van een deel van de stad tot beschermd stadsgezicht! Ook het restaureren van het 'Oude Thuis' aan de Oosthavenkade was een besluit dat de HVV ziet als loon naar werken. En dit besluit past geweldig in de plannen voor het beschermd stadsgezicht. Natuurlijk hopen we dat er ook positieve ontwikkelingen zullen zijn voor het pand Markt 47 (de Stadsschool). Verheugend is dat we kunnen melden dat het bezwaar van de HVV tegen de verbouwplannen van de gevel door de gemeente is overgenomen. Met welk nieuw plan de projectontwikkelaar nu zal komen is afwachten. Ook de al eerder beschreven kerkgebouwen blijft de aandacht vragen, temeer daar de nieuwe eigenaar twee daarvan (de Ichthuskerk en de Vredeskerk) bouwvallige blokkendozen noemde en ze wil slopen. Schande! 

U merkt het: op onze lauweren rusten is er niet bij, maar het zit allemaal gelukkig wel wat soepeler. We houden u op de hoogte. Wellicht kan ik u op de Algemene Ledenvergadering weer wat voortgang melden. Ik hoop u daar bij leven en gezondheid weer graag te ontmoeten om het reilen en zeilen van de vereniging met u te bespreken.

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding