Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

FEEST! Stond er boven het 'Van de voorzitter' in het vorig Tijd-Schrift. Nou, en dat was het op 20 januari j.l.: Groot Feest.

De gehele dag bevolkten velen de feestlocatie aan het Geuzenplein. De medewerkers en standhouders hadden zich bijzonder ingespannen om de bezoekers een geweldige Vlaardingen-presentatie voor te schotelen. De reacties waren overweldigend en de leden uit verschillende delen van het land waren niet voor niets gekomen. Zij genoten met volle teugen. Rond het middag uur waren er toespraken door de voorzitter van de HVV (in dit Tijd-Schrift opgenomen) en door burgemeester Bruinsma. Hij was positief over het bestaan van onze vereniging en schept buiten de stadsgrenzen vaak op over het historisch bewustzijn en het grote ledental van de HVV, vertelde hij. In zijn speech liet Bruinsma weten dat de vele publicaties over Vlaardingen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de betrokkenheid van onze burgers bij de plek waar ze wonen: "Een plek waar al 6000 jaar geleden mensen woonden! Dat feit stemt ons bescheiden in het besef dat wij in die lange geschiedenis slechts passanten zijn. Maar het geeft ons ook verantwoordelijkheidsbesef om op een goede manier om te gaan met dat wat ons door de generaties heen is overgeleverd. U moet van mij aannemen dat ook het huidige college, en zeker wethouder Hans Versluijs, in die lijn wil werken, wat niet wegneemt dat lang niet alles mogelijk is wat we graag zouden willen. Dan doel ik uiteraard op het gegeven dat de wens om bepaalde gebouwen te sparen, vaak niet gehonoreerd kon en kan worden omdat gemeentebesturen nou eenmaal ook rekening hebben te houden met andere belangen. Daarom is er een gemeentebestuur, gekozen door de burgers. Wat dat betreft zal er ongetwijfeld een spanningsveld blijven tussen wat u wilt en wat wij kunnen, maar ik prijs mij gelukkig dat we daarover 'on speaking terms' zijn en ik zeg u toe dat we ons steeds zullen inzetten om daarin met u verder te komen."

De burgemeester overhandigde namens het gemeentebestuur ons een fraaie ingelijste luchtfoto uit het oprichtingsjaar van de HVV uit 1967. Een bijzondere kenmerkende foto, waarin veel kaalslag is te zien in het oude stadshart.

Drie oud-voorzitters en tevens leden van het eerste uur lieten onder leiding van stadsomroeper Pieter Kornelis van Ebscheuten hun licht schijnen over verleden en toekomst van de HVV. Zij lieten positieve, maar zeker ook kritische geluiden horen. Maar vooral viel op dat Jan Anderson, Mari den Draak en Paul Westerdijk trots zijn op de 40-jarige HVV!

Veel dank gaat uit naar het Accent College voor geweldige gastvrijheid in hun schoolgebouw, de Jubileumcommissie voor de organisatie van deze dag en alle medewerkers die zich hebben ingezet voor het welslagen ervan.

En zo gaan we weer over tot de orde van de dag en dat is nu het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering. Die zal dit keer niet in maart worden gehouden, maar op 10 april. Dit vanwege de beschikbaarheid van de locatie. Ik hoop u daar bij leven en gezondheid weer graag te ontmoeten om dan met elkaar het 41ste verenigingsjaar van de Historische Vereniging Vlaardingen in te gaan.

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding