Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

De Historische Vereniging Vlaardingen heeft doelstellingen, u vindt die samengevat in de colofon van dit blad. Als we de tweede er eens uit pikken dan lezen we: "het behoud en herstel van gebouwen en stedenbouwkundige structuren en landschappen". Nou, dat is een forse opdracht die de HVV van tijd tot tijd handenvol werk geeft.

Kijken we terug op het afgelopen verenigingsjaar, dan heeft de HVV nogal eens aan de bel moeten trekken. Met name het ambitieuze project Rivierzone van de gemeente Vlaardingen heeft het bestuur in diverse extra vergaderingen bijeengebracht. Want er staat nogal wat te gebeuren in onze stad. Nu zijn we niet bij elkaar gekomen omdat we het plan maar niks vinden, verre van dat. Het zijn ontwikkelingen die voor de toekomst van onze stad van groot belang zijn en die kan en mag de HVV niet tegenhouden. Maar nu komt bovengenoemde doelstelling in beeld: in de plannen zijn veel zaken opgenomen die de HVV niet zomaar voor zoete koek zal aannemen.
    Als we het gehele plan overzien dan valt op het amoveren (dat is gewoon hetzelfde als slopen) van Het Platje aan het Westerhoofd, van de Technische School aan de Deltaweg en van de Oude Touwbaan. En buiten het Rivierzone project zijn er nog meer objecten, zoals de R.K. Willibroduskerk in de Westwijk, die we goed in de gaten dienen te houden. Zo is ook een plan opgevat om voor het station Vlaardingen-Oost, aan de Schiedam-zijde, een nieuw viaduct aan te leggen. Het bijzondere NS-stationsgebouwtje wordt dan aan het zicht onttrokken en ook de beeldhouwwerken van de Vlaardingse kunstenaar G. van Brandwijk, die op het spoorviaduct zijn aangebracht, zijn dan niet zichtbaar meer. En juist die geven zo mooi de identiteit van onze stad weer. Daar hebben we het met z'n allen toch altijd over? Het behoud van onze identiteit? Onze 'Haringstad'? Nu, om al die redenen staat de HVV pal achter haar doelstellingen.
    Nu is het niet zo, dat we tegen het gehele Rivierzoneplan zijn, maar dat we op onderdelen aan de slag zullen gaan moge duidelijk zijn. Tenzij de door ons gezochte dialoog met de gemeente Vlaardingen over al deze plannen wordt aangegaan en resultaten zal opleveren. De HVV heeft haar zienswijze middels een notitie op 1 oktober 2003 kenbaar gemaakt aan het college en de gemeenteraad, en ook zij staan niet afwijzend tegenover een dialoog. Sterker, men werkt thans aan een notitie over hoe om te gaan met cultuurhistorische waarden in de planvorming en deze zal dan wel in de dialoog worden gebruikt.
    Kort voor de jaarwisseling werden we op de hoogte gesteld, dat men van plan is het Vissersmonument te gaan verplaatsen. Dit alles met het oog op de ontwikkelingen in het Rivierzonegebied, waar het monument nu staat. Al in 1992 en 1995 heeft de HVV, die het monument heeft geadopteerd, gepleit voor de verplaatsing, omdat de huidige plek geen recht meer doet aan een monument voor de Vlaardingse vissers die op zee gebleven zijn. Inmiddels is er een constructief overleg geweest en kunnen we u in het volgend Tijd-Schrift wellicht meer mededelen wat betreft de nieuwe locatie.
    Ook de schoorsteen van de distilleerderij van Van Toor aan de Maassluissedijk trok de aandacht van de HVV en ook daar is inmiddels enige correspondentie over ontstaan.

U merkt het, we vallen van het een in het ander, maar dat houd het bestuur en commissies in ieder geval scherp. Natuurlijk houden we u over de ontwikkelingen op de hoogte.
    Al met al was 2003 een druk jaar. En laten we ook de vrijwilligers uit de andere commissies niet vergeten. Met behulp van hun inzet konden we ook 2003 weer lezingen en excursies organiseren en Tijd-Schriften en een Historisch Jaarboek uitgeven. We zijn deze onmisbare hulpkrachten voor al dit werk zeer dankbaar.

Zo gaat een jaar snel voorbij en maken we ons al weer gereed voor de ledenvergadering op 23 maart. Op deze vergadering zullen we afscheid nemen van Erika Verloop als bestuurslid. Erika heeft gemeend vanwege drukke werkzaamheden haar bestuurslidmaatschap te moeten beëindigen. Haar werk bij het Stadsarchief is veel omvattend en dat vergt veel energie. Het bestuur is blij dat Erika wel lid blijft van de commissie Historisch Jaarboek, zodat we van haar kennis kunnen blijven profiteren. Op de ledenvergadering nemen we officieel afscheid van haar, maar via dit Tijd-Schrift danken we Erika al hartelijk voor haar grote inspanningen.

Ik hoop ik u bij leven en gezondheid te mogen ontmoeten op onze ledenvergadering en ik wens u tot slot een plezierig verenigingsjaar toe.

Wout den Breems
Voorzitter

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding