Van de voorzitter - 45 jaar HVV! Terug

Van de voorzitter - 45 jaar HVV!

Nog met goede herinneringen aan de historische dag in 2007 stonden we op 21 januari j.l. in alle vroegte klaar om het 9e lustrum van de HVV te gaan vieren. Natuurlijk hadden we veel ervaring op gedaan met de vorige historische open dagen in het Geuzen College, maar het blijft toch altijd weer spannend. We hadden meer standhouders dan vijf jaar geleden en er was ook meer ruimte ingericht voor films e.d.

Dat er die dag ruim 600 bezoekers zouden komen hadden we niet verwacht en dat er velen de gehele dag bleven was bijzonder. Het was ook zo gezellig op deze grote Vlaardingen reünie. Zeer te waarderen is het dat nagenoeg het gehele Vlaardingse college onder de aanwezigen was en burgemeester Bruinsma nu eens niet in officieel tenue, maar gewoon privé alles op zijn gemak kon bekijken.

Buiten bij de entree waren grote fotodoeken van 2x3 meter met Vlaardingse visserij afbeeldingen opgehangen en dat was een fraaie binnenkomer. De straffe wind deed de doeken bollen en leek het als of de afgebeelde schepen in volle zee waren. Verder bedekten een groot aantal doeken de wanden van de feestlocatie. Veel dank voor het gebruik van de doeken gaat uit naar Coerd de Heer van organisatiebureau “Op Koers” die dit alles beschikbaar stelde.

Er waren die dag ook een aantal officiële momenten. Jan Anderson, een van de oprichters van de HVV, presenteerde deeltje 22 uit de serie “Van ’t Oft naar ‘t Oofd” dat gaat over de geschiedenis van de Oude Lijnbaan. Het werd beschikbaar gesteld voor de leden van de HVV. Jan Anderson liet weten dat, toen de HVV net was opgericht, de eerste excursie naar de Lijnbaan was en vandaar nu dit themaboekje. Uw voorzitter nam het eerste exemplaar dankbaar in ontvangst.

Rond 13.00 uur mocht ik een ieder hartelijk welkom heten:

“Leden van de Historische Vereniging Vlaardingen, wethouder Versluijs, leden van het college en gemeenteraad, gasten. Namens het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen heet ik u hartelijk welkom op deze Historische Open Vlaardingen Dag, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van onze vereniging. Vijf jaar geleden waren we hier ook voor een historisch feestje en na afloop van een succesvolle dag zeiden we tegen elkaar: zo, over 5 jaar moeten anderen het maar eens gaan doen. Tja, maar het is zulk een mooi werk om de HVV te besturen en je in te zetten voor de stad Vlaardingen, dat we nog steeds niet zijn weg te slaan. Jaarlijks een aanwas van zo’n 3% aan nieuwe leden, geweldige activiteiten als lezingen en het uitgeven van Tijd-Schriften en Jaarboeken, dwingen je er gewoon toe om door te gaan.

45 jaar Historische Vereniging Vlaardingen. Een boeiende periode vanaf 1967 ligt achter ons en er is veel gebeurd in Vlaardingen. Het visserijbedrijf maakte plaats voor grote industriële ontwikkelingen in Vlaardingen en omgeving, en daardoor kreeg de werkgelegenheid in Vlaardingen een forse impuls. Nieuwe woonwijken en maatschappelijke voorzieningen maakten van Vlaardingen een bruisende stad. Een mooie stad, gebouwd in de Wederopbouwperiode. Een stad waarin het goed toeven was, maar daarvoor moest wel een flinke tol betaald worden. Veel historische bebouwing verdween, de Westhavenkade en Hoogstraat werden doorboord, het heel bijzondere Van Leydenshofje werd met de grond gelijk gemaakt en nog veel meer wat behoudenswaardig was moest het veld ruimen. Er bleef nog maar weinig van het echte oude Vlaardingen over. Het is te zien op de vele foto’s en films hier in deze zaal.

Woorden van gelijke strekking sprak ik 5 jaar geleden ook tijdens het 40-jarig jubileum en eigenlijk is daar niet zo veel aan toe te voegen. Maar toch, in de toespraak van toen was ik ook flink kritisch over het gevoerde gemeentelijk beleid aangaande ons Cultuurhistorisch Erfgoed. Hierover valt toch wel wat te zeggen over de afgelopen 5 jaren, maar dan in de positieve zin. Actieplan Wonen kreeg volop de ruimte om uitgevoerd te gaan worden, dus was er weer werk aan de winkel voor de HVV. Bijzonder is dat we destijds in het geweer kwamen voor behoud van het oude Vlaardingen en we ons nu inzetten voor wat er toen voor in plaats kwam. Gelukkig kreeg de HVV waarom zij altijd gevraagd heeft. Mee praten, denken, in het voortraject betrokken worden, adviseren en naar de HVV luisteren. Een grote omslag in meer historisch bewustzijn heeft plaatsgevonden en daar zijn we blij mee. Het heeft geresulteerd in vijf mooie jaren. De Stichting Stadsherstel, Lijst Beeldbepalende Panden, Beschermd stadsgezicht om een aantal grote successen te noemen kwamen tot stand. Via het verenigingsblad Tijd-Schrift hebben wij u daarover regelmatig op de hoogte gehouden.

Maar, wat ik daarin ook vaak schrijf en in het gemeentelijk overleg laat merken, dat waakzaamheid geboden blijft. Het kan wel een gewoonte worden dat het goed zo gaat met de HVV, maar scherp blijven en eens flink grommen kan geen kwaad. Het zou ten slotte fijn zijn als we de komende jaren op deze voet door kunnen gaan. Nu zeg ik dat een beetje met een ondertoon, omdat er toch wat kleine rimpeltjes zijn ontstaan in het betrekken bij stadse ontwikkelingen, en dat mogen geen barsten worden.

Maar, het is vandaag feest en daarvoor zijn we hier bij elkaar dus laten we het 45-jarig bestaan van de HVV groots gaan vieren.

Ik wens u veel betrokkenheid bij onze vereniging en natuurlijk veel genoegen met uw lidmaatschap. Wij zullen allen bij gezondheid nog een poosje ons best voor u blijven doen”.

Hierna sprak de wethouder van stadsontwikkeling de heer J. Versluijs onze jubilerende vereniging toe, waarna hij officieel de vernieuwde HVV website in de lucht bracht. De toespraak van de wethouder zal op de nieuwe website gepubliceerd worden.

Tot slot spreek ik mijn welgemeende dank uit naar allen die het mogelijk maakten om deze mooie dag te organiseren. Geweldig!

Zo zijn we overgegaan tot de orde van de dag en staat voor 27 maart a.s. de Algemene Ledenvergadering gepland. Bij leven en gezondheid hoop ik u daar weer te ontmoeten.

Wout den Breems

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding