Open Monumentendag 2012 Terug

Open Monumentendag 2012

Op zaterdag 8 september zal ook in Vlaardingen (al voor het 23e jaar) de Open Monumentendag worden gehouden.  Tussen 12:00 en 16:00 uur komt het (landelijke) thema ‘Groen van Toen’ tot uitdrukking in een aantal activiteiten, waarbij u van harte bent uitgenodigd.

Zo is er in en rond het Hof en het Duurzaamheidscentrum (de nieuwe naam voor het NME) rond de oude plantenkas naast het Pannenkoekenhuis een aantal activiteiten die u zeker in de sfeer zullen brengen van ‘toen’: er is een chronologie-expositie over de geschiedenis van het Hof (die tijdens de Dag van het Park – door het slechte weer – door veel te weinig mensen bekeken werd), er zijn ‘groenten van toen’, er is een Bomenvragenspel, de Stichting Boombehoud Vlaardingen en Stedelijk Groenbeheer zullen u informeren en ook zullen gidsen u vertellen over de geschiedenis van het park. Ook zullen er een aantal grote platen (op doek) te bewonderen zijn, zoals van De Nachtwacht, de tegelvloer van het oude Hof en een reconstructiefoto van de vroegere situatie van Het Hof.

Een klein stapje verder komt u (als u wilt: via de uitgezette wandel-/fietsroute) bij de Molen, die deze dag ook open huis houdt en waar u alles verteld wordt over het traject ‘Van Akker tot Bakker’ (dus ook groen!). En 'achter de molen'  ligt Begraafplaats Emaus, waar de resultaten van veel activiteiten van de HVV-werkgroep in te zien zijn. De inventarisatie van alle grafstenen is goed op dreef en men kan u er alles over vertellen. Bovendien zal in de aula door het Stadsarchief een expositie worden opgesteld over historisch Groen in de stad. Zéker even een kijkje nemen!

Via de nieuwe achteruitgang van de Begraafplaats komt u dan bij de Vaart, waar in het voorbijgaan het fenomeen ‘Trekschuit’ om uw aandacht vraagt: het vroegere openbaar vervoer, dat beter op schema voer dan de treinen tegenwoordig. En dan komt u bij het laatste hoogtepunt: landgoed Hoogstad. Het is al weer een aantal jaren geleden dat we hier open huis mochten hebben, en zij die het toen gemist hebben moeten zéker een kijkje komen nemen. Niet alleen het landgoed – als een groene oase midden in de stad – is toegankelijk, maar ook de woning en praktijkruimten van dokter Moerman kunnen onder begeleiding bezocht worden. Het zou daar wel weer eens erg druk kunnen worden....

Ten slotte leidt de route u via enkele leuke uitstapjes weer terug naar het Hof. Een uitgebreide routebeschrijving is in dit Tijd-Schrift opgenomen (middenpagina's). Overigens: ook het Streekmuseum aan de Kethelweg zal aan het thema aandacht besteden en is van 14:00 – 16:00 uur geopend.

De organisatie dit jaar is weer in handen van de kerngroep die nog altijd bestaat uit stadsarchivaris Harm Jan Luth, monumenten-ambtenaar Gerard Hoogerwaard en coördinator Arie Ouwendijk.

Daarnaast is de kerngroep dit jaar weer aangevuld met Frits van Ooststroom (route) en enkele andere betrokken partijen: Wout den Breems (HVV), Ger Stam (Groenbeheer Gemeente Vlaardingen), Nelleke van der Luit (Stichting Boombehoud Vlaardingen) en Alex Poldervaart (Museum Vlaardingen). Zij hopen er – met hulp van de leden van het ServiceTeam VVV Vlaardingen (stadsgidsen) – weer een mooi jaarlijks hoogtepunt voor het Erfgoed van Vlaardingen van te maken.

Daarnaast is een kleine werkgroep vanuit datzelfde ServiceTeam (Elly Andriessen, John Ditiecher, Daan Hartman en Riet Boer) actief met het voorbereiden van de landelijke Klassendag voor kinderen uit de basisschoolgroepen 7 en 8. Zij zullen de middag ervoor kennis maken met vooral de (historische) achtergronden van de Ambachtsheerlijkheid rond het Hof.

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze vrijwilligers, zonder wie de activiteit niet uitvoerbaar zou zijn, én naar het Fonds Schiedam - Vlaardingen e.o., die met haar financiële bijdrage een aantal activiteiten op deze dag mogelijk maakten. Kom het bekijken - het is de moeite waard!

Wij wensen u weer een fijne historische dag toe!
Arie Ouwendijk

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding