Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging ten strijde trekt om historisch erfgoed Vlaardingen te behouden. Mededelingen over positieve en negatieve gebeurtenissen. En die zijn er altijd wel!

Het was een korte Wetenswaardigheden de vorige keer, “maar wel met voldoende spanning” Hiermee besloot ik in Tijd-Schrift 123 de rubriek Wetenswaardigheden. En spannend was het deze zomer en herfst!

Museum Vlaardingen

Het zal u niet ontgaan zijn dat de HVV tweemaal achtereen een stevige brief heeft geschreven om de sloop van twee visserijgebouwen tegen te houden. Die brieven zijn te lezen op de website van de HVV. De sloop was aangevraagd om uitbreiding en nieuwbouw van het Museum Vlaardingen te kunnen realiseren. Veel steunbetuigingen uit de Vlaardingse gemeenschap en ook uit de politiek werden ontvangen. In zulke gevallen pakt ook de pers dit natuurlijk op. “Ruzie om pakhuis” en “Historische Vereniging is boos op Museum” kopte de krant. Ja, dat kan je natuurlijk verwachten, maar ruzie en boos zijn is niet goed, dus heeft uw voorzitter een gesprek aangevraagd met de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Museum. Dat was goed en verhelderend en we willen niets liever dan samen verder optrekken. Groot was de verrassing toen kort daarop de HVV werd uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het behoud van de panden. Toegezegd is de panden alsnog te integreren in de nieuwbouw. Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober j.l. besloot de gemeenteraad het Museum de benodigde subsidie te verlenen en nu kan er dan ook eindelijk met nieuwbouw begonnen worden. De HVV feliciteert het Museum van harte met deze ontwikkelingen en ziet uit naar een mooi Vlaardings Museum! Heel mooi en positief, maar nu achterover leunen is er niet bij.

Rond de Oude Haven

Al eerder schreef ik over de slechte staat van onderhoud van de oude Keersluizen in de Oude Haven. Een fraai stuk Industrieel Erfgoed dat staat te verkommeren. Omdat deze waterkering niet meer functioneel is en ook Vlaardingen gebukt gaat onder het bezuinigingsspook is er geen geld om deze bijzondere plek in Vlaardingen op te knappen. Ook op financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. behoeven we niet te rekenen. Het Museum Vlaardingen en het opknappen van het stadscentrum gaan voor! Het oude postkantoor aan de Westhavenkade wordt stevig onder handen genomen en zal weer een goed functioneel gebouw worden. Jammer is het, dat al het originele ijzeren raamwerk eruit gesloopt is. De nieuwe bewoners komen uit het Hollandiagebouw (Rijksmonument) en er zal naar dat historisch gebouw de nodige aandacht uit moeten gaan. De verantwoordelijke wethouder heeft ons gemeld dat er alles aan gedaan zal worden om het voor leegstand te behoeden. We zullen er op blijven letten! Want het zal toch niet zo zijn dat er straks naast het Oude Thuis (Rijksmonument), dat zo fraai is gerestaureerd, nog meer leegstand aan de Oosthavenkade komt. Als we over leegstand of onfatsoendelijk onderhoud spreken dan wordt je daar niet vrolijk van: de tweelingpakhuizen Kikkert (Gemeentelijk monument) eveneens aan de Oosthavenkade staan al geruime tijd leeg. Het houten visserijpakhuis aan de Willem Beukelszoonstraat (Rijksmonument) staat er netjes bij, maar helaas met geblindeerde onderramen. De voormalige meubeltoonzalen van Sprij (Rijksmonument) aan de Westhavenkade zijn al jaren lang niet toonbaar meer. Wellicht is het u al opgevallen, dat al geruime tijd het bord De Zeeman aan de Hoogstraat van het pand is. De staat van het fraaie bord was niet best meer. Helaas is er geen geld om het op te knappen! Villa Kakelbont (Rijksmonument) aan de Parkweg staat te verpauperen. Het is zomaar een greep.

Ook in Ambacht

Daar zal de aandacht gevestigd moeten worden op de voormalige dr. J.Th. de Visserschool (Beeld bepalend pand) aan het Plein Emaus, die na vertrek van de firma Van der Kooij naar alle waarschijnlijkheid leeg komt te staan en hopelijk niet gesloopt zal worden.

Tot slot richten we ons op de oude begraafplaats Emaus. Er wordt veel werk verzet aan het opknappen van groen, paden e.d. Het gaat er weer keurig uitzien. De HVV zet zich in voor het inventariseren van alle graven en heeft daarvoor de website www.begraafplaatsemaus.nl opgezet. Het is heel jammer dat na al dit intensieve werk er geen geld beschikbaar lijkt te zijn voor het opknappen van de oude monumentale graven. Aanvankelijk was de hoop dat het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een bijdrage zou leveren, maar ook dat staat op losse schroeven!

Helaas moet ik constateren dat de ruimte in deze rubriek te klein is om alles te vertellen. Ten slotte wil ik graag besluiten zoals ik begonnen ben en nog wat positieve dingen te noemen.

Plannen om de Oude Touwbaan weer op te gaan knappen zijn in een stroomversnelling geraakt. Een groep architecten heeft in overleg met een werkgroep plannen uitgewerkt die nu hun beslag gaan krijgen. Niet alles zal in een keer gebeuren, maar binnen niet al te lange tijd zal op een van de oudst historische plekken van de stad weer iets moois ontstaan.

Waar ook schot in zit te komen zijn voor een deel de nieuwbouwplannen op de z.g. Leski locatie aan de Hoogstraat. De partijen zijn er uit en er zullen winkeltjes en appartementen komen. Jaren lang heeft de HVV geijverd voor behoud van deze panden. Er was al toegezegd dat het oude historische geveltje behouden zou blijven; de panden ernaast moeten helaas wel verdwijnen. Ook vanuit de Stichting Stadsherstel Vlaardingen is er regelmatig op aangedrongen iets aan dit stukje Hoogstraat te doen. Het slaan van heipalen is daar geen eenvoudige opgave. Maar er is nu een palenplan ontwikkeld dat gebaseerd is op archeologisch vriendelijk bouwen. Een mooi bericht om deze lange Wetenswaardigheden af te sluiten.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding