Gelukkig hebben we de foto's nog! Terug

“Vlaardingen, daar gebeurt het” is de titel van een fotoboek dat alweer enige jaren geleden is verschenen. Het merendeel van de foto’s stamt uit de vijftiger en zestiger jaren. Mooie prenten dus uit de periode van Wederopbouw. Gelukkig maar dat de foto’s toen gemaakt zijn, want als je nu met de foto’s bijvoorbeeld door de Babberspolder zou wandelen, en dan in dit geval het deel Spoorwijk, dan zien je een geheel ander beeld. Er heeft een ware metamorfose plaatsgevonden. “Gelukkig hebben we de foto’s nog!” is in deze wellicht een flauw gezegde, maar wel realiteit. Ja, er gebeurt daar wel het een en ander achter de Van Hogendorplaan. Vlaardingen is met het Actieplan Wonen flink aan het vernieuwen. Moeten we dan treuren om wat er voor terug komt? O nee zeker niet, het worden weer fraaie woonwijken die aan de huidige vraag naar moderne woningen voldoet en waar het goed wonen is. Maar er is vast een “maar”, zult u nu wellicht denken. Inderdaad: we zien dat de slopershamer nu wel erg dicht bij een aantal mooie schoolgebouwen die daar nog staan komt, en wat te denken van de z.g. MUWI woningen. Dat baart de HVV wel zorgen. Vooral deze wijk was een van de eerste grote uitbreidingen van Vlaardingen in die tijd, met een mooie opzet die landelijke bekendheid kreeg en dat mag best gezien blijven worden, of in elk geval delen daarvan. In het blad ‘Nieuwbouw Nederland’ (1953) wordt mooi verwoord hoe in Vlaardingen woonwijken werden ingericht:

Woningbouw in de Babberspolder

“De uitbreidingsplannen voor de grotere steden in ons land kenmerken zich veelal door een grote concentratie van woningblokken in 3 of 4 étages, die het gevaar opleveren, dat de menselijke schaal verloren gaat.

In Vlaardingen nu, met name in de Babberspolder, heeft men getracht met deze gewoonte te breken en zijn tussen de 3 en 4 etageblokken grotere tussenruimten geschapen, waarin kleinere elementen als eengezinshuizen, garages, buurtwinkels, woningen voor ouden van dagen, waar alles gelijkvloers is, e.d. zijn gesitueerd."

Binnen het kader van deze woonwijk zijn de verhoudingscijfers van de woningtypen in overeenstemming met de verhoudingscijfers de gezinssamenstelling in de gemeente Vlaardingen. De straten zijn zodanig ontworpen, dat er op een 5 m breed speciaal speeltrottoir onder de bomen flink ruimte is voor de kinderen om ongestoord te kunnen spelen. De flatwoningen krijgen een gemeenschappelijke tuin, waar de kleuters binnen roepbereik van de ouders kunnen spelen…

Vooral aan de groenvoorziening van de nieuwe wijk is speciaal aandacht geschonken. Men streeft ernaar de bomen en de overige beplanting één geheel te doen zijn met de bebouwing”.

Een andere wijk die tot de verbeelding spreekt is de Westwijk. Een prachtwijk uit diezelfde periode, die nog op vele plekken intact is. Gelukkig zien ook de stedenbouwkundigen dat in en wordt er veel aandacht aan geschonken om de huidige bebouwing en nieuwbouw goed met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Maar, we zouden de HVV niet zijn als we al deze ontwikkelingen niet kritisch zouden blijven volgen.   

Vernieuwen is goed, maar dat betekent wel dat we daar als vereniging ook op in moeten spelen. Ook de vraag van jongeren of we niet te veel in de zestiger jaren en eerder blijven steken, zet ons aan het denken. Tenslotte wordt de tijd daarna juist voor hen interessant. Voor de toekomst van de HVV zal daar zeker aan gewerkt moeten gaan worden.

Maar er gebeurt nog veel meer in Vlaardingen. Een groot deel van het oude stadsgedeelte heeft onlangs de aanwijzing van Beschermd Stadsgezicht gekregen. Een bijzondere gebeurtenis! Al decennia lang heeft de HVV het bij het gemeentebestuur onder de aandacht gebracht dat dit van groot belang zou zijn. Geweldig dat deze Nationale erkenning voor onze historische stad er nu is gekomen, en dat straalt natuurlijk ook op de HVV af! Door deze status is de gemeente nu beter in staat de kwaliteit van de binnenstad te beheren en te versterken. En dat past heel goed bij de doelstellingen van de HVV. Op 14 februari j.l. werd door de Rijksdienst dit predicaat aan wethouder Hans Versluijs overhandigd. Veel lof gaat uit naar de wethouder die zich er sterk voor heeft gemaakt dit gerealiseerd te krijgen. Natuurlijk krijgen ook de betrokken ambtenaren die het werk hebben moeten uitvoeren een HVV pluim, want het was een enorme klus om te klaren!

Het zal u niet ontgaan zijn dat het er op de Hoogstraat steeds mooier uit gaat zien. De Stichting Stadsherstel Vlaardingen (SSV) doet er alles aan om eigenaren en huurders daarbij te ondersteunen en te stimuleren. Samen met Kloet Onderhoud BV is de eerste Vlaardingse kleurenwaaier ontwikkeld. Wie zijn pand in historische kleuren wil gaan schilderen kan daar een goede leidraad aan hebben. Een mooi initiatief! En natuurlijk hopen we dat ook de leegstand van panden daarmee zal gaan verminderen.

U ziet het, er gebeurt heel wat in Vlaardingen. Wat ook weer staat te gebeuren is onze algemene ledenvergadering bij leven en gezondheid op 26 maart a.s. Daar bespreken wij weer met u het werk van onze vereniging. Ik hoop u dan weer te mogen begroeten.

Wout den Breems

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding