HVV is een club van vandaag Terug

Van de voorzitter

Dit jaar gedenken we dat we 70 jaar geleden, na vijf jaar Duitse onderdrukking, weer een vrij land werden. Al snel na de bevrijding werd de draad weer op gepakt en brak er een periode van wederopbouw aan. Vlaardingen kan daar over meepraten: het werd één van de snelst groeiende Wederopbouwsteden van Nederland. Uit alle delen van het land vond men een nieuwe werkkring in de Rotterdamse en Vlaardingse havens en de petrochemische industrie. Dat betekende ook dat er woningen gebouwd moesten worden om al die gezinnen huisvesting te bieden.

In de gebieden rond het toenmalige Vlaardingen werd veel mooi natuurschoon opgeofferd om de zogenaamde Wederopbouwwijken te realiseren. Zo werd als eerste in snel tempo de Babberspolder vol gebouwd. Aanvankelijk beleefde de visserij na de oorlog nog wel een opleving, maar halverwege de zestiger jaren was het nagenoeg gebeurd met deze zo roemrijke bedrijfstak. Toen moest ook het oude centrum er aan geloven en was de Koningin Wilhelminahaven niet meer de visserijhaven van Vlaardingen. Monumentale rederspakhuizen kwamen leeg te staan en de glans van de eens zo’n statige visserijpakhuizen verdween. Weliswaar kregen een aantal de status van Rijks- en Gemeentelijk monument, maar daar hebben  verschillende huidige eigenaren kennelijk geen boodschap aan en zij laten de panden verpauperen om nieuwbouw te kunnen realiseren.

Tja, maar we moeten wel vooruit en denken aan toekomstige generaties, met alleen maar achteruit kijken kom je niet verder. Tenslotte komen er  na sloop wel nieuwe woningen voor in plaats, zo zal gezegd worden. Dat klopt. Onze ‘Ledenwerver’ op de achterkant van Tijd-Schrift 134 zegt het treffend: “Natuurlijk kijkt de Historische Vereniging Vlaardingen achteruit, maar... HVV is een club van vandaag, die ook voor morgen van waarde wil zijn”. De zo snel volgebouwde Babberspolder van toen wordt opnieuw volgebouwd en ook de ontwikkelingen in de Rivierzone zullen nu snel gaan. De HVV heeft ook het afgelopen jaar weer constructief meegedacht in al die stadontwikkelingen. Natuurlijk hopen we dat ook in 2015 te kunnen voortzetten. O nee, niet alles is naar onze wens gegaan en gaat dat ook nu nog niet. Het is een gemiste kans dat er nauwelijks nog iets is terug te vinden van de bijzondere bebouwing en structuren van de Babberspolder. Daarom zullen we ons kritisch geluid blijven laten horen. Het is goed om te kijken naar het verleden en daarom vindt de HVV dat herbestemmen, oud en nieuw combineren en waar mogelijk verantwoord historiserend bouwen het beleid voor de toekomst moet worden.

Terugkijken en herinneren blijven we natuurlijk doen. Op 31 maart a.s. gaan we oude Vlaardingse films vertonen en dat wordt natuurlijk weer genieten. Maar daaraan vooraf houden we de Algemene Ledenvergadering en daar hoop ik u bij leven en gezondheid graag te ontmoeten.

Wout den Breems

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding