Boekbespreking "60 Jaar TBV in Vlaardingen" Terug

60 Jaar TBV in Vlaardingen. ‘Het is een mooi bedrijf’ door Frans Assenberg. Vlaardingen 2014. Dit jubileumboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de sociale werkvoorziening TBV en is ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken en Werk (SZW) van de gemeente Vlaardingen.

Betrouwbaar, zichtbaar, hardwerkend, dat zijn de woorden die mij te binnen schieten als ik denk aan de TBV-mensen. TBV is de afkorting van Toeleveringsbedrijf Vlaardingen maar ik heb het ook wel eens horen uitleggen als “Ten Behoeve Van”.

Dit boek belicht een facet van de geschiedenis van Vlaardingen dat naar mijn weten niet eerder zodanig in detail is beschreven. Op welke manieren heeft de gemeente, door de jaren heen, getracht de onfortuinlijke en werkloze medemens een zinvolle dagindeling te geven. Frans Assenberg begint zijn verhaal met hoe het allemaal begon en dat was reeds vóór 1920. De gemeente Vlaardingen nam toen al maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid. In die tijd waren het voornamelijk mensen in de haringindustrie die in de hoek zaten waar de economische en sociale klappen vielen.

De zorg voor de minder bedeelde medemens. Hoe bood de gemeente hulp aan mensen die het moeilijk hadden het ‘normale’ werktempo bij te houden. Dat is waar het in dit boek in principe om draait. Deze pogingen begonnen eenvoudig maar werden steeds meer gestructureerd. In 1954 deelden burgemeester J. Heusdens en wethouders aan de gemeenteraad mee dat ze een zogenaamde beschutte werkplaats wilden oprichten. Dit was het officiële begin van de organisatie die uiteindelijk het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) zou worden.

Ook de Herman Frantsen Stichting komt aan de orde. Niet alleen voor jongens en mannen maar ook voor meisjes en vrouwen met een geestelijke beperking werden werkplaatsen ingericht. De werkplaats in de Zomerstraat is tegenwoordig een zogenaamde Gemeentelijke Sociale Werkplaats en de tewerkgestelden krijgen nu een salaris in plaats van een zakcentje.

Uit de tekst blijkt duidelijk dat Assenberg hart heeft voor de zaak. Met compassie beschrijft hij de organisaties met de hoofdrolspelers, de verschillende werkzaamheden, panden en locaties. Het boekje is gelardeerd met ‘Kroniekjes’, korte chronologische samenvattingen van de gebeurtenissen door de jaren heen en met grappige stukjes uit het personeelsblad ‘Klankbord’.

Het boek is weliswaar bedoeld voor het personeel van TBV in Vlaardingen maar zal ook voor vele anderen van interesse zijn omdat het beschrijft hoe men zich in Vlaardingen het lot van minder bedeelden aantrok en nog steeds aantrekt. Het boek is in A-5 formaat, telt 76 pagina’s en is geïllustreerd met vele, grotendeels historische, zwart-wit foto’s. Ter afsluiting is een bronnen- en literatuurlijst toegevoegd plus een verantwoording van de illustraties. Het boek is te koop voor €5,00 bij boekhandel Plantage Pontier te Vlaardingen.

Gera van der Weijden

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding