In memoriam Paul Westerdijk Terug

Paul Westerdijk, een ras HVV-er

De ogen wat toegeknepen, zijn lippen vaak op elkaar en daar omheen altijd die gegoede glimlach. Heldere en slimme gedachten, veel interesse voor alles en een stevige mening behoren daarbij. Zo karakteriseer ik op bescheiden wijze Paul Westerdijk. Wat een schok was het, dat aan dit alles op 23 april 2015 tijdens een van zijn culturele tochten zo plotseling op 73-jarige leeftijd een einde kwam.

Velen kenden Paul van de sportvereniging, het kerkelijk werk, de historie van de stad en wat niet meer. Paul Westerdijk en de Historische Vereniging Vlaardingen waren aan elkaar verbonden en wat leefde hij met onze club mee. Terecht kreeg Paul voor al zijn vrijwilligerswerk in 2014 in de Grote Kerk van Vlaardingen een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De interesse voor de stadsgeschiedenis zat er bij Paul al vroeg in en zo was hij in 1967 betrokken bij de oprichting van de HVV. Nadat het driemanskoppel Anderson, Bijl en Van Minnen het initiatief hadden genomen om een Historische Vereniging op te richten, sloot de toen 24-jarige Paul Westerdijk zich bij dit gezelschap aan en werd hij na de oprichting bestuurslid tot 1984. De laatste twee jaar daarvan hanteerde hij de voorzittershamer. Eveneens vanaf 1967 was Paul tot 1980 redactielid van ons verenigingsblad Tijd-Schrift. Bijzonder mag genoemd worden dat hij vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden lid was van de Lezingen- en excursiecommissie van onze vereniging. Zo heeft hij met de andere leden van de commissie nog de juni excursie naar Edam e.o. georganiseerd. Paul had een vaardige pen als het ging om het schrijven van historische publicaties, o.a. voor de HVV uitgaven, en die waren altijd zeer waardevol voor Vlaardingen. Vaardig met het potlood was Paul ook als hij met zijn stoeltje en tekengerei ergens in Vlaardingen of ommelanden een plekje zocht om mooie beelden voor het nageslacht vast te leggen. Het is dan ook niet te bevatten dat het stoeltje nu voor altijd leeg zal blijven en de pen stil is komen te staan, maar de herinneringen zullen er altijd zijn. Als 4 maal per jaar het blad Tijd-Schrift op de mat valt en 1 maal het jaarlijkse Historisch Jaarboek Vlaardingen, dan zien we in het HVV logo onze veelzijdige Paul Westerdijk, die dit logo al kort na de oprichting van de HVV heeft ontworpen.    

De HVV en velen anderen zullen Paul missen. Echter, het grote verdriet, gemis en de stilte zal voor Plonie en de kinderen het zwaarste zijn. Beste Plonie en kinderen, dat de tekstwoorden op de rouwbrief van Paul ook voor jullie een licht mogen zijn op de weg in het dragen van dit verlies.

Wout den Breems
Voorzitter

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding