Boekbespreking ‘Rotary Club Vlaardingen 60 jaar’ Terug

‘Rotary Club Vlaardingen 60 jaar’ door Jan Anderson, Jan van Hemert en Sjaak van ’t Wout. De publicatie is een uitgave van het Streekmuseum Jan Anderson, mede mogelijk gemaakt door Rotary Vlaardingen. Het boekje is deel 33 in de serie “van ’t Oft naar ’t Oofd”.

In 2015 bestaat de Rotary Club Vlaardingen 60 jaar. Dit boekje is uitgebracht ter gelegenheid van dit jubileum. De huidige voorzitter Vincent Kevenaar opent met het voorwoord waarin hij de doelstelling van Rotary International uiteenzet. Daarna volgen drie hoofdstukken, elk geschreven door een andere auteur.

Jan van Hemert bijt de spits af met “Rotary in vogelvlucht. Van Chicago (1905) tot Vlaardingen (1955)”. Duidelijk wordt dat de Rotaryclub een van oorsprong Amerikaanse service club is. In 1905 richtte de grondlegger Paul Harris de eerste club op in Chicago. Beschreven wordt wie Paul Harris was, waarom hij de Rotary oprichtte en hoe in 1922 de eerste Rotaryclub in Nederland werd gevormd. De schrijver schroomt niet het imagoprobleem dat de Rotary heeft (gesloten bolwerk, old-boys-network) te bespreken, o.a. door middel van een sonnet toepasselijk getiteld “Vooroordeel”.

Jan Anderson is verantwoordelijk voor het tweede hoofdstuk: “Een ‘diamanten’ club. Rotary Vlaardingen (1955-2015)”. Gedetailleerd doet hij uit de doeken hoe Vlaardingen uiteindelijk in 1955 een eigen Rotaryclub kreeg en wie de eerste bestuursleden waren. De installatiebijeenkomst vond plaats op 24 juni 1955 in de zaal “Harmonie” van de Stadsgehoorzaal waarna men ten stadhuize werd ontvangen. De feestelijkheden werden afgesloten op het sportpark “De Vijfsluizen”.

Rotary Vlaardingen heeft éénmaal de gouverneur van het district Zuid Holland geleverd: Jan Trommel (1927-1991). Bij deze voormalige directeur van het Holy Ziekenhuis wordt stilgestaan. In 1980 richtte hij de dochterclub Vlaardingen 80 op.

Sjaak van ’t Wout neemt het derde hoofdstuk voor zijn rekening: “Doe wel en zie niet om. De projecten van Rotaryclub Vlaardingen.” Eén van de belangrijkste doelstellingen van Rotary is het ondersteunen van de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving – regionaal, nationaal en internationaal. Dit hoofdstuk somt de projecten op die Rotary Vlaardingen in haar 60-jarig bestaan heeft uitgevoerd.

Een lijst met voorzitters sluit het rijkelijk met foto’s geïllustreerde boekje af.

Het boekje telt 40 pagina’s en is te koop voor € 2,50 bij de lokale boekhandel, het Streekmuseum Jan Anderson en Museum Vlaardingen.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding