Veel voor de HVV en Vlaardingen mogen betekenen Terug

Van de voorzitter

Veel voor de H.V.V. en Vlaardingen mogen betekenen

Ondanks dat het verenigingsjaar 2016 ,voor uw voorzitter een jaar was van gedwongen rustiger aan doen, vloog het toch weer voorbij. Zo vergden onder anderen de voorbereidingen voor de viering van het 50-jarig jubileum op 21 januari veel aandacht. Maar als we terug zien op de fantastische Vlaardingen-dag, dan was het allemaal de moeite waard. In groten getale waren leden en niet-leden op het jubileumfeest afgekomen en ze genoten zichtbaar van wat er allemaal was georganiseerd. Heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt om deze dag tot zo’n groot succes te maken.

De aanwezigheid van onze nieuwe burgemeester mevrouw Annemiek Jetten, was natuurlijk geweldig. Nog maar nauwelijks bekomen van haar beëdiging als burgemeester van Vlaardingen bewoog zij zich tussen de historische Vlaardingers. En zij genoot er volop van! Ook bracht zij een prachtig geschenk mee en deelde mee, dat het College van Burgemeester en Wethouders besloten had om de onder meer de parken het Hof en Oranjepark en de begraafplaats Emaus aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op 22 september 2014 had de HVV daartoe het verzoek gedaan bij het college. En dan volgt er een heel proces, zoals het maken van redengevende omschrijvingen en juridische en procedurele zaken. Maar het wachten was de moeite waard. Hartelijk dank college, geweldig! Vervolgens overhandigde wethouder Hans Versluijs een mooie cheque om die te besteden aan uitbreiding en herstel van de ANWB monumentenborden. Deze informatieborden had de HVV tijdens het 25-jarig jubileum van onze vereniging aan de stad Vlaardingen geschonken. Ook nu weer heeft de HVV een cadeau aan de stad gegeven, door een informatiebord over zeeheld Gerard Callenburgh aan de Westhavenkade te laten maken. Vervolgens kregen de HVV leden een boekwerkje over de Indische buurt in Vlaardingen. Daar werden kort na de Tweede Wereldoorlog de eerste wederopbouwwoningen gerealiseerd. Een bijzonder moment brak aan toen ik, als huidige voorzitter, de enige nog levende oprichter van de HVV en in de beginjaren enige tijd voorzitter, Jan Anderson, het erelidmaatschap van de Historische Vereniging Vlaardingen mocht overhandigen. Vanaf deze plek, Jan, nogmaals dank voor alles en natuurlijk van harte!!

Maar, niet alles was koek en ei in 2016. Het historisch erfgoed staat er op verschillende plekken heel erg slecht bij. Daarover zijn het college, de gemeenteraad en de eigenaren weer ernstig toegesproken. Het is natuurlijk niet te verteren dat er oude visserijpanden gesloopt dreigen te worden en dat daarmee de ziel uit de stad wordt gehaald door projectontwikkelaars. Evenmin is het te verteren dat er voor het Cincinnati-gebouw enige vorm van bebouwing komt en dat zo het zicht op deze wederopbouw parel grotendeels wordt ontnomen. En wat te denken van de verplaatsing van de 115 jaar oude rijksmonumentale Kroningslantaarn voor station Centrum waarvoor in plaats een bouwblok moet komen! Helaas, de bestemmingsplannen geven daarvoor ruimte en dan wordt het moeilijk om die ongedaan te maken. Hopelijk gaan de ogen nog eens open bij hen die dergelijke plannen bedenken. Tja, en dan hebben we het toch weer laten gebeuren in Vlaardingen. De historische gevel (Leski) aan de Hoogstraat is toch gesloopt!!

Ik merk dat ik weer aardig op stoom kom en mij maar weer niet rustig kan houden als het om ons mooie erfgoed gaat….

En dan ineens realiseer ik me dat dit mijn laatste ‘Van de voorzitter’ is. Na lange tijd treed ik tijdens de a.s. ALV af als bestuurslid en voorzitter. Dit mooie werk zal ik ongetwijfeld gaan missen, maar je moet een keer stoppen. In maart 1984 zette ik de eerste bestuurlijke stappen binnen de HVV. Toen in mei 1990 Klaas van Netten als voorzitter vertrok kreeg ik de voorzittershamer in handen. Echter wel als interim, waarna in maart 1991 de leden mij als voorzitter kozen. En laat dit nu in hetzelfde gebouw hebben plaatsgevonden als waar er nu weer een einde aan komt. Bijzonder is het wel, want de HVV heeft er mede aan bijgedragen dat dit schoolgebouw de status van rijksmonument heeft gekregen. Ga ik dan nu geheel uit beeld? Dat zal niet meevallen. Met het bestuur is afgesproken dat ik de HVV website en de website begraafplaats Emaus zal blijven bijhouden en ook het monumentenoverleg met de gemeente zal blijven voortzetten.

Ook ons bestuurlid Arie Ouwendijk neemt op de a.s. A.L.V. afscheid en verlaat na 26 jaar het bestuur. Daarvoor was Arie al geruime tijd lid van de Lezingen- en excursie commissie en is daar coördinator van geworden. Jaar in jaar uit lezingen organiseren is niet zomaar wat: telkens weer een interessant onderwerp bedenken. Maar het is altijd gelukt met anderen om hem heen. Geweldig en heel veel dank voor al dit bestuurlijke werk! Maar ook Arie zal de Lezingencommissie nog niet helemaal vaarwel zeggen, heeft hij beloofd.

Tot slot een woord van dank aan u allen voor het vertrouwen in mij als voorzitter en voor de goede contacten. Maar ook veel dank aan mijn vrouw Gera, die mij en de HVV in al die jaren ondersteunde en aan wie ik mijn verhaal kwijt kon als het wel eens niet liep. Ja, ze wordt vaak de 2e voorzitter genoemd, nou, dat deed ze dan heel goed.

Dankbaar ben ik bovenal dat ik de krachten kreeg om mij in de functie van voorzitter voor de HVV en voor de stad Vlaardingen in te zetten.

Rest mij om u bij leven en gezondheid welkom te heten op de komende ALV.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding