Open dag 2017 Terug

De toespraak van voorzitter Wout den Breems, uitgesproken op de viering van het 50-jarig jubileum van de HVV op 21 januari 2017

Leden van de Historische Vereniging Vlaardingen, burgemeester Jetten, wethouder Versluijs, leden van het college en gemeenteraad, gasten. Namens het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen heet ik u hartelijk welkom op deze Historische Vlaardingendag, ter gelegenheid van het gouden jubileum van onze Historische Vereniging. Al weer voor de zesde maal vieren we hier op deze locatie ons lustrum en dat mag best uniek genoemd worden. Heel veel dank aan de schooldirectie en de conciërge voor de fijne medewerking.

50 jaar Historische Vereniging Vlaardingen in een stad die constant verandert. Vanaf 1967 is er dan ook heel veel gebeurd in de stedelijke ontwikkelingen van de stad.

Vlaardingen kent daarin twee heel belangrijke perioden. De eerste was de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog; Vlaardingen wilde zich toen gaan ontwikkelen van visserijplaats tot een ambitieuze industriestad. Van de oude historische bebouwing en omliggende poldergebieden met monumentale boerderijen bleef nog maar weinig over. De Vlaardingers huilden, de roots verdwenen, maar er gebeurde ook veel ten goede. Vlaardingen ging op in de vaart der volkeren en kreeg ook een steeds grotere bekendheid als wederopbouwstad na de Tweede Wereldoorlog. Het kon niet anders. Maar als men toen meer weet had gehad van het integreren van oud en nieuw en van herbestemming van oude gebouwen, dan had de stad er nu veel interessanter uitgezien. De sloopwoede zonder rekening te houden met de historische waarde was de directe aanleiding voor het oprichten van de Historische Vereniging Vlaardingen.

Een tweede belangrijke periode met betrekking tot stadsontwikkelingen is het Actieplan Wonen, dat startte rond 2006. Daarin moesten hele wederopbouwwijken alweer het veld ruimen voor nieuwbouw. Ook toen weer vloeiden er tranen door het verdwijnen van monumenten waar generaties mee waren opgegroeid. Het Actieplan Wonen was nodig om de stad toekomst te bieden voor ons nageslacht, maar ook daarbij was en is het weer van het grootste belang om oud en nieuw te integreren en te herbestemmen. En wat te denken van stadsreparatie: die ergerlijke open plekken waar eens leuke oude panden stonden moeten zo snel mogelijk worden gevuld met passende nieuwe panden. Dan pas krijgt Vlaardingen echt een interessante toekomst.

Naast het uitgeven van onze fraaie publicaties en het houden van lezingen e.d. heeft de HVV de afgelopen 50 jaar voortdurend gestreden voor het behoud van ons historisch erfgoed, helaas met wisselende resultaten. Het werk van de HVV is zeker niet voor niets geweest, maar het vergde en vergt wel heel veel energie. Toch is alert blijven van het grootste belang, want er staat helaas nogal wat te verpauperen langs onze historische havenkaden. Slopen dan maar? Nee, dat kunnen we ons nageslacht niet aandoen! Tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak burgemeester Aboutaleb van Rotterdam de scheidende burgemeester Blase toe, en hij stak daarbij ook de Vlaardingers een hart onder de riem, toen hij zei dat Vlaardingen een mooie en groene stad is. Wekelijks op zijn hardloop rondje doet hij Vlaardingen aan en dat valt hem dan telkens weer op. Nou, wat willen we nog meer?

Ik weet niet, mevrouw de burgemeester en wethouder Versluijs, of u van hardlopen houdt. Maar het is zeker de moeite waard om, hard of langzaam lopend, Rotterdam eens aan te doen en langs de oude centrumhavens te lopen. Daar zie je prachtige afwisselingen van oud en nieuw. In Vlaardingen zou dat bijvoorbeeld aan de Koningin Wilhelminahaven ook zeker niet misstaan. Het zou de aantrekkelijkheid van Vlaardingen zeer ten goede komen.

50 jaar geleden werd de HVV opgericht door een aantal bij de stad zeer betrokken mannen. Al wat eerder waren er voorbereidingen voor de oprichting van een historische vereniging, maar ten slotte belegden een drietal van hen in de nieuwe Burgerzaal van het stadhuis een oprichtingsbijeenkomst. Van deze drie mannen hebben we Jan Anderson, de jongste van de drie van toen, nog in ons midden.

Tja Jan, mede aan jou hebben we het te danken dat we nu hier een jubileum vieren. Ik wil je daarvoor graag bedanken en feliciteren. Kom even naar voren.

Hierna belegde de voorzitter een korte ledenvergadering om Jan Anderson tot erelid te benoemen en vervolgens kreeg Jan Anderson de oorkonde uitgereikt.

Daarna reikte de voorzitter het eerste exemplaar van het boekje over de Indische buurt uit aan burgemeester Jetten, die vervolgens de jubilerende vereniging feliciteerde en blij maakte met de mededeling dat besloten is om begraafplaats Emaus, het Oranjepark en ’t Hof tot gemeentelijke monumenten te benomen. Daarna was het de beurt aan wethouder Versluijs, die allereerst samen met de voorzitter een drietal unieke foto’s van het Vlaardingse havengebied in de dertiger jaren van de vorige eeuw mocht onthullen. Tot slot feliciteerde de heer Versluijs namens het college van B&W de HVV en overhandigde hij als geschenk een bedrag van €2500 dat de HVV mag besteden aan het opknappen en uitbreiden van de ANWB-monumentenbordjes die de vereniging ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum aan de stad had geschonken.

 

 

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding