Boekbespreking ‘Stadsgehoorzaal’ Terug

 ‘Stadsgehoorzaal’ door Aad den Hoed. Deel 43 in de serie “van ’t Oft naar ’t Oofd”.

Het heeft er enige tijd naar uitgezien dat dé Vlaardingse cultuurtempel, de Stadsgehoorzaal, gesloten zou moeten worden. Het huidige gemeentebestuur vond dat de financiële bijdrage aan het functioneren van de ‘Stads’ flink verlaagd moest worden. Gelukkig is de huidige werkvorm, met veel vrijwilligers, en de bezielende leiding van Sylvia Hagers en Renske Verbeek, succesvol gebleken, zowel in artistiek als in beheersmatig opzicht. En het gemeentebestuur heeft de financiële steun in ieder geval niet verder omlaag geschroefd, waardoor het theater door kan gaan.

Toch is de Stadsgehoorzaal er gekomen dank zij de inspanningen van het gemeentebestuur, in het bijzonder die van burgemeester Jan Heusdens. Die zorgde ervoor dat Vlaardingen ook in cultureel opzicht aantrekkelijk was voor de vele nieuwe inwoners die hier naartoe kwamen in de naoorlogse groei – het gevolg van de sterke opkomst van de petrochemische industrie aan ‘de overkant’, waarvoor veel werknemers nodig waren. Het bestaande theater De Harmonie was daarvoor verre van toereikend.

Aad den Hoed beschrijft in dit boekje de geschiedenis van De Harmonie en van de Stadsgehoorzaal, en van de renovaties en verbeteringen die de nu tot één complex samengevoegde zalen moesten ondergaan om rendabel te blijven. Het is een beetje jammer dat er wat slordigheden in de tekst zitten (een goede tekstredactie zou toch wel handig zijn). Maar voor iedereen die ooit op de planken of in de zaal heeft gezeten (wie niet, eigenlijk…) is het zeker een leuk overzicht. 

Laten we hiervan vooral leren dat de Stads bij Vlaardingen hoort en moet blijven horen! Een stad als Vlaardingen kan niet zonder zo’n theater. Daar mag het gemeentebestuur zijn handen ook niet vanaf trekken!

Het boekje is voor € 2,50 te koop bij, zoals gebruikelijk, Museum Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en de Vlaardingse boekhandel.

(Eric van Rongen)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding