Boekbespreking ‘Levensloop van de haringlogger VL 92 Balder’ Terug

 ‘Levensloop van de haringlogger VL 92 Balder’. Henk van Beek | Bert Otto. De publicatie is een uitgave van het Streekmuseum Jan Anderson, mede mogelijk gemaakt door Stichting Zeillogger Balder. Het boekje is deel 44 in de serie “van ’t Oft naar ’t Oofd”, gedrukt door Stout Grafische Dienstverlening te Vlaardingen 2017.

Donderdagmiddag 13 juli 2017 werd het eerste exemplaar uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Zeillogger Balder Leo Verhart aan Henk van Beek, mede auteur van dit lezenswaardige boekje.

Bijzonder was dat de uitreiking plaatsvond op de Balder zelf, voor zover bekend de enige nog varende zeillogger van Nederland die nog in authentieke staat verkeert.

De meer dan honderd jaar ‘oude dame’ werd in 1912 op scheepswerf A. de Jong te Vlaardingen gebouwd in opdracht van Visscherij Maatschappij Mercurius en heeft tot 1921 op de zeilen gevist. Tegenwoordig hoort het stalen schip tot de collectie van Museum Vlaardingen (het voormalig Visserijmuseum) en ligt het afgemeerd aan de Westhavenkade tegenover het museum.

Tussen 1912 en 2017 is er heel veel gebeurd met De Balder. Het boekje beschrijft de geschiedenis nauwkeurig, bijvoorbeeld waarom het tuigage afwijkt van loggers met drie masten. Ook het verblijf aan boord komt aan bod, het eten, het vooronder en de persoonlijke bezittingen van de mannen die bewaard werden in het zogenaamde stoppenkistje. Monsterrollen gaven de herkomst van de bemanning aan.

Duidelijk wordt waarom het de moeite meer dan waard was fondsen te genereren om dit bijzondere scheepje te restaureren en zo voor het nageslacht te bewaren. Het bestuur van de stichting zag erop toe dat de uitgebreide werkzaamheden correct werden uitgevoerd. Om het overzicht te bewaren werd de restauratie opgesplitst in deelprojecten. Uiteindelijk werd de opdracht tot renovatie verleend aan Scheepswerf Boxce te Delft. In december 2013 werd de Balder uitgezwaaid en door de vrijwilligers naar scheepswerf Boxce gevaren. Begin 2015 is het gerestaureerde scheepje onder grote belangstelling weer teruggekeerd naar haar vaste ligplaats in Vlaardingen.

Enthousiaste vrijwilligers hebben het vooronder inmiddels weer ingetimmerd en het ruim voor educatieve doeleinden ingericht. Zij zorgen ervoor dat het schip varend wordt gehouden. De sponsorcommissie blijft hard bezig één en ander financieel mogelijk te maken.

Scheepsdetails, werfgegevens, de vorige namen van de VL 92 Balder en de historie van het vaartuig worden in dit werkje beknopt weergegeven. Zo ook de visserijmethode in het algemeen en het belang van de haring voor Vlaardingen in het bijzonder.

De Stichting Zeillogger Balder streeft ernaar de haringlogger VL 92 Balder op authentieke en duurzame wijze als Vlaardings erfgoed te behouden voor het nageslacht. Dit alles is zorgvuldig opgetekend in dit boekje en het is dan ook de aanschaf zeker waard.

Het boekje is rijkelijk geïllustreerd, telt inclusieve de omslag 36 pagina’s en is voor € 2,50 te koop bij Museum Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en de Vlaardingse boekhandel.

(Gera van der Weijden)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding