Over de vereniging

 

Waarom de Historische Vereniging Vlaardingen?

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Nadere toelichting bij het betaalverzoek voor de contributie 2020

Het nieuwe betaalsysteem roept begrijpelijkerwijs bij sommigen vragen op. Daarom deze nadere toelichting.

U wordt gevraagd te kiezen uit 3 betalingswijzen: Ideal, Automatische Incasso en Bankoverschrijving. De voorkeur van HVV is Automatische Incasso of Ideal. Dat is ook voor u verreweg de eenvoudigste manier om te betalen.

Indien echter toch voor de vertrouwde bankoverschrijving wordt gekozen dan krijgt u eerst het scherm waar u wordt gevraagd akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden. Daarna wordt het scherm getoond waarin allereerst staat dat de betaling is ingepland. Dat wil zeggen dat wij weten dat de betaling door u wordt gedaan met een bankoverschrijving. Omdat het 1 of 2 dagen duurt voordat uw betaling ontvangen is, wordt het kenmerk 'ingepland' gebruikt. U kunt de betalingsgegevens vinden verderop in dit scherm, het gaat daarbij om de naam Club Collect,  het bankrekeningnummer en de betalingsreferentie. Vergeet u vooral niet om de betalingsreferentie (naam en nummer) in te vullen bij de bankoverschrijving onder de kolom 'omschrijving'. Het heeft niet onze voorkeur, maar indien u, om wat voor reden dan ook, toch nog rechtstreeks wil overschrijven naar de bankrekening van HVV dan zijn dit de gegevens: NL44INGB 0000 7509 78 t.n.v. penningmeester Historische Vereniging Vlaardingen. Vermeld dan in ieder geval wel uw lidnummer (te vinden op het etiket van Tijd-Schrift).

Met vriendelijke groet,

H. van der Vlies, penningmeester HVV

Lees verder

Laatste foto's

Zegetocht Dirk 3

Opgeruimd staat netjes

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding