Plaatsing Stolpersteine in Vlaardingen Overzicht

Eind november 2021 worden er op 9 verschillende adressen in Vlaardingen 15 Stolpersteine geplaatst. De Stolpersteine maken een deel uit van een project van de Duitse beeldhouwer Gunther Demnig. De Stolpersteine zijn bedoeld als blijvende herinnering aan in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde mensen (o.a. Joden), die aan de geleden ontberingen of door moord in concentratiekampen zijn overleden.

De werkgroep Stolpersteine in Vlaardingen bestaat uit vier mensen: Julia Nibourg, Bram Keizerwaard, Ted Hartman en Gert-Jan Alberts. Deze werkgroep heeft inmiddels enkele activiteiten uitgevoerd om plaatsing van de Stolpersteine in Vlaardingen mogelijk te maken. Dankzij de geweldige ondersteuning van Erika Verloop van het Stadsarchief is een lijst samengesteld van veertien vrouwen, mannen en kinderen uit Vlaardingen, die tijdens WO II in een concentratiekamp om het leven zijn gekomen.  Naast deze 14 Joodse Nederlanders wordt er ook een Stolpersteen geplaatst voor een niet-Joodse verzetsstrijder uit Vlaardingen. Zie hiervoor de bijgevoegde lijst met namen en adressen van de vijftien betrokken plaatsgenoten.

De werkgroep is momenteel actief met het vaststellen van de juiste adressen omdat een aantal woningen in het verleden is gesloopt. Ook zal de werkgroep de huidige bewoners van de betrokken panden en de directe omwonenden informeren en betrekken bij de uitvoering van de plaatsing van de stenen.  Ook wil de werkgroep door het plaatsen van artikelen in de media en het betrekken van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen de weggevoerde en omgekomen stadgenoten een gezicht geven.

Tenslotte stellen we het zeer op prijs als u, mocht u bekend zijn met een mogelijke nabestaande van één van de omgekomen Joodse slachtoffers uit Vlaardingen, ons met die persoon in contact zou willen brengen. In dat geval zullen wij met (eventuele) betrokkenen contact opnemen en onze plannen bespreken.

Heeft u informatie voor ons, neem dan contact op met Bram Keizerwaard (gerbra@xs4all.nl) of met Gert-Jan Alberts (gjalb53@gmail.com).

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding