Vereniging | Over de vereniging

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen en in het begin van het tweede millennium ontstaat een echte stad. In 1273 krijgt Vlaardingen van Floris V stadsrechten. De Gouden Eeuw is ook voor Vlaardingen een periode van grote bloei en groei. In de eeuwen daarna is, tot de periode na de Tweede Wereld-oorlog, de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. De opbouw van het stadscentrum en vele panden in die omgeving herinneren nog aan dit roemrijke verleden.

Helaas hebben na de Tweede Wereldoorlog verscheidene opeenvolgende stadsbesturen onvoldoende blijk gegeven van een historisch besef en waardering van historisch waardevolle panden en stadsgezichten. Dit is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de Historische Vereniging Vlaardingen zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad.

Mede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef gegroeid bij het stadsbestuur dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is een goed functionerende gemeentelijke Monumentencommissie, en mede door de inzet van de HVV is een groot deel van het centrum van de stad is uitgeroepen tot Beschermd Stadsgezicht en zijn enkele honderden gebouwen aangewezen als Beeldbepalende Panden.

Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met meer bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.

Jaarlijks geeft de Vereniging het Historisch Jaarboek uit. Hierin staan naast een of meer uitgebreide artikelen de kronieken van het jaar en van vijftig jaar terug en de jaarverslagen van diverse verenigingen en organisaties met een historische achtergrond. Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad Tijd-Schrift, met een gevarieerd aanbod verhalen, rijkelijk voorzien van illustraties. In het winterseizoen wordt elke maand een lezing over een Vlaardings-historisch onderwerp georganiseerd en eenmaal per jaar proberen we een excursie buiten de stad te organiseren.

Voor het bescheiden bedrag van € 22,50 krijgt u al deze publicaties thuisbezorgd en versterkt u de positie van de vereniging (voor leden in het buitenland gelden uiteraard aangepaste portotarieven).

Aanmelding kan per e-mail: info@hvv-vlaardingen.nl

Het bankrekeningnummer van de HVV is NL 44 INGB 0000 750 978 t.n.v. Penningmeester Historische Vereniging Vlaardingen.

STATUTEN

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in 2019 aangepast.

ANBI

De HVV heeft de ANBI status (RSIN 8047.73.750), waardoor giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. In het kader hiervan moeten een aantal zaken worden aangegeven. Allereerst het beloningsbeleid: de leden van het bestuur en van commissies van de HVV krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het beleidsplan: dat staat in artikel 4 van de Statuten.

Jaarverslagen

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar vindt u hier. En tot slot de financiële overzichten van 2015, 2016, 2017, 20182019 en 2020.

Privacy

In het privacyreglement van de HVV kunt u vinden welke persoonsgegevens de HVV opslaat, wat daarmee wordt gedaan, en hoe u uw gegevens kunt inzien en wijzigen.,

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding